Sveže

Težki tovornjaki, ki odvažajo les, uničujejo vaške ceste v Dolini in Banuti

Na naš naslov sta se v minulih dneh obrnila predstavnika krajevnih skupnosti Dolina in Mostje-Banuta, ki se hudujeta nad novo vladno uredbo, ki odvoz lesa iz državnih gozdov po novem dovoljuje le velikim odjemalcem z državno koncesijo in ne več vaščanom omenjenih vasi. S tem nastaja tudi težava, saj se težki tovorni promet odvija po vaških cestah, na katerih so že več kot očitne poškodbe.

Že pred časom nas je na nevzdržne razmere najprej opozoril predstavnik KS Mostje-Banuta, včeraj pa še predstavnik KS Dolina pri Lendavi. Oba se hudujeta nad enakimi razmerami, vožnjo težkih s hlodovino naloženih tovornih vozil. Kot pravita, so že vidne poškodbe na vaških cestah, v Dolini denimo bo na 3-kilometrskem odseku cesto potrebno sanirati na vsaj petih mestih. Tukaj seveda ne govorimo o glavnih cestah, temveč o vaških cestah, ki še zdaleč niso primerne za vožnjo več desettonskih vozil.

“V naši KS predstavlja odvoz lesa dodaten izziv, saj edina gozdna, kakor tudi občinska cesta velikokrat poteka po zemljiščih urbarialne skupnosti. Les in biomasa se odvaža z velikimi tovornjaki ki presegajo skupno dovoljeno maso 7,5t zaradi česar se lokalne ceste hitro in izrazito kvarijo,” pove dr. Mihael Kasaš, predsednik KS Dolina pri Lendavi ter omeni, da bo že to soboto organiziran zbor krajanov KS Dolina pri Lendavi, v tamkajšnjem vaškem domu, na katerem bo ena izmed točk dnevnega reda prav omenjena problematika. “Če je potrebno, bomo organizirali tudi javni shod oz. zaporo ceste,” poudari dr. Kasaš.

Dr. Kasaš se je dotaknil tudi širšega problema in o omenjeni problematiki pisal mag. Židanu

Vaščani omenjenih vasi  so v preteklosti po konkurenčnih tržnih cenah kupovali les iz lokalnih državnih gozdov. Nabavljali so tako hlodovino kot sečne ostanke, ki so jih sami pospravljali. Omenjeno je zagotavljalo poceni in učinkovit dostop do energije za zimsko kurjenje približno 50 do 60 gospodinjstvom. “Nerazumno je, da lokalni les tovorimo na predelavo nekaj sto kilometrov stran in jo nato kupujemo po višjih cenah ter tovorimo nazaj na mesto pridelave. To početje ni etično ne trajnostno in skregano z zdravo kmečko pametjo. Verjamemo, da so interesi lobijev veliki vendar vas prijazno spominjamo, da ste vi v službi državljanov,” sporoča dr. Kasaš ministru za kmetijstvo mag. Dejanu Židanu in pred tem opiše še zgoraj omenjeno problematiko v KS Dolina pri Lendavi.

“Glede na socialno stanje ter interes vaščanov vas prosimo za odgovore in pojasnitev okoliščin ki so nastale ter ukrepanje v prid državljanov, saj so vaščani v nasprotnem primeru pripravljeni ukrepati. Predvidevamo organiziranje javne tribune, če je potrebno tudi javni shod oz. zaporo ceste. Upamo, da boste pobudam vaščanov ugodili in tako omogočili dobavo naravnih surovin ki so na ozemlju naše vaške skupnosti in tako utrdili zaupanje v državo, jih umirili ter preprečili morebitne fizične cestne zapore ter medijsko angažiranje,” še sporočajo iz KS Dolina pri Lendavi.