Ostalo

Tešanovci: Strokovno predavanje za romske pomočnike in pomočnice v severovzhodni Sloveniji

Minuli ponedeljek je v Tešanovcih potekalo strokovno predavanje z naslovom “Prepoznavanje zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter ukrepanje v teh primerih.” Šlo je za deveto v vrsti niza usposabljanj, ki jih v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome organizira Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti.
Tokratno strokovno predavanje je bilo namenjeno predvsem romskim pomočnikom/-cam in svetovalnim delavcem/-kam zaposlenim na šolah na območju severovzhodne Slovenije. Ti so se namreč izkazali kot pomemben povezovalni člen med romskimi otroki, njihovimi starši in strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov. Ključne naloge romskega pomočnika so tako med drugim pomoč otrokom pri premagovanju čustvenih in jezikovnih ovir, vzpostavljanje in vzdrževanje stikov s starši, pomoč pri njihovi komunikaciji s strokovnimi delavci v šoli oz. vrtcu ter sodelovanje s strokovnimi delavci pri aktivnostih, ki so namenjene boljši integraciji romskih otrok.

Na strokovnem predavanju so nastopili predavatelji in predavateljice iz različnih institucij. V prvem delu dogodka je predstavnica PU Novo mesto, Nataša Žagar, spregovorila o življenju mladostnikov v romski skupnosti in svojih osebnih izkušnjah. Sledilo je predavanje Katjuše Popović iz Društva Ključ – center za boj proti trgovanju z ljudmi o prisilnih porokah kot obliki trgovanja z ljudmi. Drugi del dogodka se je začel s predavanjem Brigite Mokbel, predstavnice Centra za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, z naslovom “Pristojnosti in postopek obravnave begov otrok v škodljiva okolja pri centrih za socialno delo” Plenarni del dogodka se je zaključil s predavanjem Nine Mezinec, predstavnice Generalne policijske uprave, ki je spregovorila o obravnavi begov otrok v druga okolja z vidika policijskega dela.

Pred drugim delom predavanj so bili predvajani tudi zmagovalni izdelki video natečaja Otrok naj bo otrok. Udeleženci so imeli priložnost sodelovati v razpravi o prepoznavanju in učinkovitem ukrepanju ob sumu na beg v škodljivo okolje ali prisilno poroko ter konkretnih primerih teh škodljivih praks. Strokovnega predavanja in razprave so se udeležili romski pomočniki in svetovalni delavci iz 10 osnovnih šol na območju severovzhodne Slovenije in nekaterih drugih šol kot tudi predstavniki policije in centrov za socialno delo.