Ostalo

Tešanovci: Seminar na temo izboljšanja zaposljivosti Romov

Minuli četrtek so se direktor Urada Vlade RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh, in predstavnice urada udeležili seminarja z naslovom “Kaj lahko storim za izboljšanje zaposljivosti Romov?” Seminar je bil pripravljen v okviru mednarodnega projekta ZAPROM – Spoštovanje raznolikosti kot temelj za integracijo Romov z zaposlovanjem – primer Slovenije in Srbije in je potekal v Panonski vasi v Tešanovcih.
Udeležence dogodka je uvodoma nagovoril tudi mag. Stanko Baluh, ki je pozdravil organizacijo dogodka, katerega cilj je bil predstaviti konkretne predloge za izboljšanje zaposlovanja Romov. Izpostavil je, da je Vlada Republike Slovenije v decembru 2021 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030, v katerega so vključeni tudi ukrepi, ki naslavljajo področje zaposlovanja pripadnikov romske skupnosti ter na kratko orisal glavne poudarke s tega področja. Hkrati je opozoril na še vedno prisotne predsodke v družbi, ki tudi na področju zaposlovanja otežujejo in zavirajo napredek ter predstavljajo pomembno oviro pri izboljšanju vključenosti pripadnikov romske skupnosti v družbo.

V nadaljevanju je dr. Vera Klopčič predstavila svoj prispevek z naslovom “Protiromizem in predsodki do Romov v Sloveniji in v Evropi,” Jožef Horvat Sandreli je spregovoril o položaju romske skupnosti v zadnjih desetletjih, Nada Babič Ivaniš pa je prikazala ugotovitve o zaposlenosti in zaposljivosti pripadnikov romske skupnosti. Sledila je razprava in zaključek seminarja s povzetkom glavnih ugotovitev.

Izobraževanje in zaposlovanje mladih Romov

Dijaška skupnost Dvojezične srednje šole Lendava je v sodelovanju z dijaško skupnostjo Gimnazije Murska Sobota in Zvezo Preporod, 8. aprila 2022 v prostorih Mladinskega informativnega in kulturnega kluba Murska Sobota priredila okroglo mizo z naslovom “Izobraževanje in zaposlovanje mladih Romov.”

Namen okrogle mize je bil izpostaviti pomen in izzive na področju izobraževanja mladih Romov po zaključeni osnovni šoli ter njihovo zaposlovanje po zaključenem srednješolskem izobraževanju oz. študiju. V sklopu okrogle mize so se predstavili tudi primeri dobrih praks ter uspešne zgodbe romskih dijakov, študentov in že zaposlenih Romov.

V prvem delu okrogle mize so še pred tem sodelovali direktor Urada vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanko Baluh, predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze za razvoj romske manjšine Preporod Darko Rudaš ter romska svetnica v občinskem svetu Občine Lendava Nataša Horvat.