Sveže

Terme Lendava prodane, madžarski kupec ponudil največ

Letošnjega aprila smo v podjetje Sava Turizem d.d. poslali nekaj novinarskih vprašanj o morebitni prodaji nekaterih destinacij. Med občani in tudi nekaterimi zaposlenimi so se namreč razširile govorice, da so Terme Lendava predmet prodaje, a lastnik Sava Turizem d.d. tega ni potrdil. Sedaj se je izkazalo, da so Terme Lendava prodane madžarskemu interesentu.
Po neuradnih a zanesljivih podatkih smo današnji dopoldan izvedeli, da naj bi bilo s hipotekami obremenjeno premoženje Term Lendava prosto vseh bremen, zastavne pravice pa da so bile iz Term Lendava prenesene na Terme 3000 iz Moravskih Toplic. Oba indica sta lahko potrditev, da so Terme Lendava prodane. In to se je tudi zgodilo. Za tukajšnje terme sta se potegovala slovenski in madžarski interesent, slednji pa je ponudil za kar dva milijona evrov več. Neuradno naj bi Terme Lendava šle v madžarske roke za 8 milijonov evrov.

Slovenski državni holding tako najverjetneje rešuje svojo zadolženost, saj nima kapitala za dokapitalizacijo Save Turizma.