Sveže

Terme Lendava: K novemu delodajalcu tudi 74 zaposlenih

Vsi postopki za prodajo Term Lendava se nadaljujejo tudi v letu 2019. K novemu delodajalcu bo, po končani prodaji, prešlo tudi 74 zaposlenih, a ti menda o tem naj ne bi vedeli ničesar.
Postopki prodaje Term Lendava se bodo, kot kaže, nadaljevali tudi v letu 2019. Ti naj bi že prešli v končno fazo, saj naj bi manjkal zgolj še formalni vpis novega lastnika. Sava Turizem je namreč na družbo Terme Lendava, ki jo je z namenom prenosa prodajanega premoženja ustanovila 25. septembra letos, prenesla vso lendavsko nepremično in premično premoženje, osnovna sredstva in delovna razmerja za 74 delavcev, razen za delavce, ki opravljajo dela na področju zdravstvenih storitev povezanih z zdravstveno koncesijo.

O podrobnostih, ki se tičejo prehoda zaposlenih, slednji ne vedno ničesar povedati, saj nam je en izmed teh povedal, da je to izvedel šele od novinarjev. Prav tako ti še nimajo novih pogodb in tudi ne vedo kdaj jih bodo prejeli in tudi če jih bodo sploh prejeli. Marsikateri od zaposlenih namreč še vedno ni povsem prepričan, ali bo prodaja Term Lendava dejansko tudi stekla.

Na novo podjetje Sava Turizem ni prenesla dana denarna posojila, so pa se ohranila bremena vpisana v zemljiški knjigi. Osnovni kapital konec septembra ustanovljenega podjetja znaša nekaj malo čez 7 milijonov evrov. Notarski zapis o prenosu oziroma prevzemu premoženja je bila podpisan že drugega oktobra v Kranju, 27. decembra pa je bil objavljen vpis v sodni register v Murski Soboti. Kot smo že poročali, bodo s kupnino Term Lendava poplačali Savine upnike, ki so v glavnem banke.