Ostalo

Tatjana Sabo ostaja za krmilom DOŠ I Lendava

Ravnateljica Dvojezične osnovne šole I Lendava, Tatjana Sabo, ostaja za krmilom omenjenega izobraževalnega zavoda. Sabojeva je sicer profesorica zgodovine in geografije, pozitivno mnenje ji je podal občinski svet, dokončno pa ji je nov mandat potrdil svet zavoda.
Dvojezično osnovno šolo I Ledava bo tudi v prihodnje vodila Tatjana Sabo. Svet zavoda ji je namreč podelil nov mandat, pozitivno mnenje pa ji je na 4. izredni seji, ki se je odvijala maja, podal tudi občinski svet Občine Lendava. Zavod zaposluje 111 ljudi, skupno pa skrbi za kar 518 otrok, od katerih je 24 v Gaberju.

Sabojeva je sicer bila edina prijavljena. Mnenje pred njenim imenovanjem so morali podati: Ustanovitelj, soustanovitelj, svet staršev, zaposleni ter pristojno ministrstvo. Spomnimo: Občinski svet Občine Lendava je dal po predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k imenovanju ravnateljice zavoda DOŠ I Lendava, Tatjani Sabo pozitivno mnenje. Svet zavoda je dne 7.5.2018 občini posredoval stališče kandidatke, prav tako njene ocene za delovno uspešnost v preteklem petletnem obdobju. Predhodno je dne 4.5.2018 glede vodenja zavoda v naslednjem mandatu s kandidatko opravil razgovor tudi župan občine.