Ostalo

Svetovni dan brez tobaka v Sloveniji letos poteka pod geslom “ZA Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040”

Svetovni dan brez tobaka, ki ga obeležujemo 31. maja, v Sloveniji letos poteka pod geslom “ZA Slovenijo brez tobaka in nikotina 2040.” Strokovnjaki so ob tej priložnosti znova opozorili na škodljivost tobačnih in povezanih izdelkov ter opisali zakonodajo, ki je v pripravi. Opustitev kajenja namreč prinese številne koristi za zdravje v vsakem starostnem obdobju, možnosti pa je več.
Strategija za zmanjševanje posledic rabe tobaka Za Slovenijo brez tobaka 2022-2030, ki je bila potrjena s strani Vlade RS, vključuje dolgoročno vizijo, da bo Slovenija v letu 2040 družba brez tobaka. To pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane izdelke in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal 5 odstotkov.

V predlogu sprememb Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov se uvajajo zaostritve zakonodaje, katerih cilj je zmanjšanje uporabe tobačnih povezanih izdelkov. Medtem ko se odstotki uporabnikov tobačnih izdelkov za kajenje znižujejo, se višajo odstotki uporabnikov povezanih izdelkov, to je elektronskih cigaret in ogrevanih tobačnih izdelkov, tako med mladostniki kot odraslimi, a med mladostniki izraziteje. Elektronske cigarete, ogrevane tobačne izdelke, nikotinske vrečke in brezdimne tobačne izdelke prav tako v višjem odstotku uporabljajo mladostniki in mladi odrasli kot odrasli v starejših starostnih skupinah. Ti izdelki uporabnike izpostavijo zdravju škodljivim snovem in jih zasvojijo, še posebej tvegana pa je uporaba teh izdelkov med mladostniki in mladimi odraslimi.

Zakonodaja glede novejših tobačnih in nikotinskih izdelkov se zaostruje

“Pripravili smo novelo Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, s katero v slovenski pravni red prenašamo Delegirano direktivo Komisije. Ta državam članicam nalaga prepoved značilnih arom (npr. sadja, začimb, zelišč, alkohola, bombonov, mentola, vanilje…) in aromatičnih snovi v ogrevanih tobačnih izdelkih. Poleg prepovedi arom v ogrevanih tobačnih izdelkih predlog zakona omejuje privlačne arome (npr. sadne ali sladke) tudi v elektronskih cigaretah, z namenom da bodo ti izdelki manj privlačni za otroke in mladostnike, med katerimi njihova uporaba strmo narašča in je precej višja kot med odraslimi. Zaradi privlačnih arom so elektronske cigarete prijetnejše za uporabo, napačno zaznane kot manj škodljive od klasičnih cigaret ali celo kot neškodljive. Zaščititi želimo zdravje otrok in mladostnikov in vseh drugih uporabnikov, ki vdihavajo škodljive snovi v aerosolu elektronskih cigaret,” je povedala Vesna Marinko, Vodja Sektorja za krepitev zdravja in preprečevanje odvisnosti na Ministrstvu za zdravje.

Prepoved arom v elektronskih cigaretah so že uvedle: Avstrija, Litva, Finska, Estonija, Danska, Madžarska, Nizozemska, Norveška pa v celoti prepoveduje prodajo elektronskih cigaret.

“Da bomo lahko učinkoviteje izvajali zakonodajo, predlagamo prepoved prodaje in uvoza tobačnih in povezanih izdelkov s strani posameznikov ter prepoved pridobivanja teh izdelkov s strani mladoletnih ali preko spleta. Poleg glob, tako pri pravnih kot fizičnih osebah, uvajamo tudi odvzem izdelkov, ki bodo predmet prekrška,” razlaga Vesna Marinko.

V skladu s predlogom zakona ne bo več dovoljeno kajenje v kadilnicah, s čimer pri nas uresničujemo Okvirno konvencijo Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor nad tobakom (FCTC), katere pogodbenica smo že od 2005. “Zaradi možnosti kadilnic je Slovenija s strani mednarodnih organizacij (Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), Evropska mreža za preprečevanje kajenja in odvisnosti od tobaka) uvrščena med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar tudi slabša mednarodno oceno slovenske politike nadzora nad tobakom. Obstajajo prepričljivi znanstveni dokazi, da so se kadilnice kljub prezračevanju, filtriranju in drugim tehničnim ukrepom večkrat izkazale za neučinkovito zaščito pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu. Večina držav v evropski regiji SZO, ki omejujejo kajenje v določenih ali vseh zaprtih javnih in delovnih prostorih, kajenja v kadilnicah ne dovoljuje. Tudi Italija je že naznanila, da kajenje v njih ne bo več dovoljeno,” je še dodala Vesna Marinko.

Novejši tobačni in nikotinski izdelki so zdravju škodljivi, še posebej pa je tvegana njihova uporaba med otroci, mladostniki in mladimi odraslimi

Elektronske cigarete so skupina zelo raznolikih izdelkov, ki se hitro spreminjajo. Vsebujejo številne arome, ki so zelo privlačne za otroke in mladostnike. Nekatere elektronske cigarete naj bi bile brez nikotina, a tudi te pogosto vsebujejo nikotin, kljub navedbam proizvajalcev. Uporabnik elektronskih cigaret je izpostavljen številnim zdravju škodljivim kemičnim snovem, tudi rakotvornim. Kolikšna je izpostavljenost tem, zdravju škodljivim snovem je odvisno od vrste elektronske cigarete, vrste tekočine in tudi od načina uporabe. Ogrevani tobačni izdelki uporabnika izpostavijo podobnim zdravju škodljivim snovem kot kajenje cigaret. Nikotinske vrečke lahko izpostavijo uporabnika zelo visokim ravnem nikotina.

Uporaba elektronskih cigaret ima takojšnje neposredne učinke na dihala. Prof. dr. Panagiotis Behrakis, specialist pulmolog intenzivist iz Medicinskega centra v Atenah, ki je tudi vodja nacionalne skupine strokovnjakov za nadzor nad tobakom v Grčiji, izredni profesor na Univerzi v Atenah in Harvardu ter predsednik znanstvenega odbora Helenskega društva za boj proti raku opozarja, da so “eksperimentalne raziskave na ljudeh zagotovile jasne dokaze, da ima uporaba elektronske cigarete takojšnje vnetne in mehanske učinke na dihala, ki se kažejo kot zmanjšanje izdihanega NO ter povečanje pretočnega upora in impedance dihalnega sistema. Učinki so bili izrazitejši pri osebah z astmo. Pri zdravih prostovoljcih, izpostavljenih aerosolu elektronskih cigaret, pa so v raziskavah prikazali mehanske in dražilne učinke.”

Doc. dr. Mihaela Zidarn še dodaja, “da se ogrevane tobačne izdelke trži kot proizvode z zmanjšanim tveganjem na podlagi podatka, da je v emisijah znižana vrednosti 58-tih snovi. Za zdaj ni dokazov, da se te znižane vrednosti prevedejo tudi v zmanjšanje škode za zdravje. Hkrati pa je vrednost 56 snovi v emisijah višja kot v klasičnem cigaretnem dimu. Škodljivost teh snovi do zdaj ni bila opredeljena.”