Ostalo

Svet javnega zavoda KKC: En član odstopil, druga članica tik pred odstopom

Kot kaže, se v javnem zavodu Knjižnica-kulturni center Lendava pretresi še niso zaključili. Zavod, katerega delovanje se že dlje časa pojavlja v medijih in vodstvo katerega nikakor ne more najti ustreznega dogovora za brezhibno delovanje z ustanoviteljem in soustanoviteljem, ali pa obratno, kakor želite, bo sedaj prav zaradi omenjenih razlogov ostal brez dveh članov sveta. Slednji bo sicer kljub temu še vedno sklepčen.
Stanje v javnem zavodu Knjižnica-kulturni center Lendava je doseglo novo dno. Po tem, ko direktor, ustanovitelj in soustanovitelj zavoda nikakor ne morejo priti na zeleno vejo, direktor namreč obstoječega sveta zavoda kateremu je odgovoren ne priznava, sam pa je 29.9.2021 in 10.11.2021 sklical konstitutivni seji sveta zavoda, ki sta seveda bili nesklepčni, bo sedaj svet zavoda ostal brez dveh članov, predstavnika soustanovitelja Atille Pisnjaka in ustanovitelja Lili Kepe Kocon. Oba sta včeraj za naš spletni portal dejala, da se iz članstva umikata zaradi nevzdržnih razmer, ki se vlečejo že predolgo.

“V Svet zavoda KKC sem bil delegiran s strani Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava (MSNSOL) po lokalnih volitvah leta 2018. Za seboj imam večletno gledališko dejavnost, sodeloval sem pri nastajanju in izvedbi različnih kulturnih in drugih prireditev ter sem aktivni uporabnik knjižnične dejavnosti. Prepričan sem bil, da lahko s svojim znanjem in predanostjo prispevam k sooblikovanju sodobnega zavoda, ki ima konkurenčni program ter nudi obiskovalcem prijazno okolje. Žal smo se v teh treh letih najmanj posvečali programu, strateškim ciljem in kreativnemu pristopu, kar je najbrž neodgovorno, saj se je zavod zaradi epidemije v tem času soočal z velikimi izzivi. Javnost je seznanjena s situacijo, ki je nastala zaradi določenih nesporazumov oz. trenj, na eni strani bivše predsednice in direktorja zavoda, na drugi strani pa Občine Lendava kot ustanoviteljice. Za odstop sem se odločil, ker se ne čutim dovolj kompetentnega, da (so)odločam o zelo kompleksnih pravnih in formalnih vprašanjih, o katerih imajo tudi uradne inštance in službe različna mnenja. Osebno sicer menim, da so vzrok nesporazumov nejasnosti in anomalije v ustanovitvenem aktu in v Poslovniku sveta KKC. Zavedam se, da mi bodo nekateri očitali, da »sem vrgel puško v koruzo«, kar sploh ne drži, ravno nasprotno: s svojim odstopom želim opozoriti na te nejasnosti in na nevzdržno stanje, ki traja že zelo dolgo. Upam, da se bo zadeva odvila v korist uporabnikom, saj noben zavod ni sam sebi namenjen, temveč služi skupnosti,” je dejal Pisnjak za naš spletni portal.

“Ker se zadeva ne premakne z ničelne točke, bom v kratkem svojo odstopno izjavo podala tudi jaz. Nisem na takem pravnem nivoju, da bi lahko odločala kdo ima prav in kdo ne. Za to mesto člana sveta omenjenega zavoda sem se odločila na prošnjo župana, saj imam večletne izkušnje na področju kulture. Sama sem se udeležila konstitutivne seje sveta zavoda KKC dne 10.11., ki jo je sklical direktor zavoda, ker smatram, da se določene zadeve verjetno lahko rešijo, če smo pripravljeni vsi na to, a tega namena ne vidim. Žal mi je da je to tako, ker je to le javni zavod za javno dobro vseh nas in to bi se moralo rešiti. Ker ne vidim rešitve, je edina možna pot to, kar je storil Atilla Pisnjak,” nam je včeraj dejala Kepe-Koconova.