Ostalo

Strokovni posvet Šport in turizem, turizem in šport – z roko v roki

Občina Moravske Toplice je včeraj v sodelovanju z Občinsko športno zvezo Moravske Toplice in Turistično–informativnim centrom  Moravske Toplice v Panonski vasi v Tešanovcih pripravila strokovni posvet z naslovom Turizem in šport, šport in turizem – z roko v roki. Namen dogodka je bil predstavitev možnosti povezovanja dveh različnih, a obenem med seboj prepletajočih se panog in primerov dobrih praks izvajanja športnega turizma, ki jih je v Sloveniji, tudi v Pomurju, veliko. Na strokovnem posvetu so sodelovali predstavniki vlade in lokalnih skupnosti, predstavniki športnih in turističnih zavodov ter društev.
Po uvodnem pozdravu je župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač zbranim predstavil kako napreduje projekt izgradnje večnamenske dvorane ter izpostavil kako v občini povezujejo šport in turizem. Večnamenska dvorana, o kateri je bilo govora tudi na novinarski konferenci ob koncu dogodka, bo stala v Moravskih Toplicah na lokaciji starega lovskega doma in bo namenjena športu, turizmu, kulturi ter družabnim dogodkom. Glavač je poudaril, da so Moravske Toplice tudi odlična destinacija za kolesarje in pohodnike s številnimi označenimi pohodnimi in kolesarskimi potmi in počivališči.

Sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejan Židan je predstavil stališča ministrstva do povezovanja, financiranja in sodelovanja turizma in športa. Iz strani mag. Livije Kovač Konstantinovič, vodje korporativnega PR na Slovenski turistični organizaciji smo lahko slišali, kako Slovenska turistična organizacija v predstavitve turistične ponudbe naše države vključuje šport. Dr. Damjan Pinter, lastnik družbe za trgovino, šport in turizem Dandi d.o.o., je v ospredje postavil upravljanje športnega turizma. Glede na njegove dolgoletne izkušnje (skupina Unitur) pravi, da je pomembno združevanje raziskovalnega področja s prakso. Govora je bilo tudi o zdravju in o tem, kako šport in turizem vplivata nanj. Dr. Janez Vodičar, predstojnik Inštituta za šport izpostavlja, da če ne bi imeli rekreativnega športa ne bi bilo tudi profesionalnega športa.

Primere dobrih praks povezovanja športa in turizma so predstavili govorci iz lokalnega in nacionalnega okolja. Izvršni direktor Term 3000 Igor Magdič je spregovoril o golfu kot turističnem produktu. Metod Grah, direktor Term Vivat pa o njihovi strategiji športnega turizma, ki se predvsem naslanja na nogomet, ob tem poudarja, da v Termah Vivat gostijo uveljavljene športne klube in reprezentance.

Tiskovni konferenci se je pridružil tudi mag. Goran Sambt iz Športne zveze Koper in predstavil kako je v povezavi tamkajšnjih občin nastala prepoznavna regijska športna prireditev – Istrski kolesarski maraton. V Občini Šmarješke Toplice po besedah župana mag. Marjana Hribarja izkoriščajo možnosti, ki jim jih daje Javni gospodarski zavod Brdo, povezali so ga z aktivnostmi Namiznoteniške zveze Slovenije.

Potenciale za razvoj kolesarstva v Pomurju in izkaznico pohodnika po Goričkem pa je podrobneje predstavil mag. Uroš Kamenšek, predsednik Pomurske turistične zveze in župan Občine Puconci, ki vidi priložnost za razvoj v vodnih športih, kolesarskih izletih po Pomurju in kot primer dobre prakse pohodništva izpostavlja Izkaznico pohodnika po Goričkem, ki združuje več kot 30 organiziranih pohodov na območju Goričkega.