Sveže

Štiri uspešna leta za občino Turnišče

Turnišče je osrednje naselje istoimenske občine Turnišče. Občina Turnišče leži v delu Prekmurja, imenovanem Dolinsko, ki ga sestavljajo naselja Gomilica, Nedelica, Renkovci in Turnišče. Zgodovinski viri o samem kraju Turnišča segajo v 13. stoletje. Govorili smo s tamkajšnjo županjo,
mag. Vesna Jerala Zver.
Kateri so najpomembnejši dosežki Občine Turnišče v vašem štiriletnem mandatu?

Občina Turnišče je v štirih letih mojega mandata zelo napredovala, o čemer pričajo tudi neodvisne študije. Občina Turnišče se je vpisala med PRVAKE v proračunski učinkovitosti, saj smo se iz 119. mesta v treh letih zavihteli na odlično 8. mesto od 211 občin v Sloveniji. Proračunska učinkovitost je merilo, kako se upravljanja občinski proračun. Spomnimo se, da je ob mojem prihodu Občina imela zlagano bilanco in številne odlive sredstev na zasebne račune. Prvakov je v Sloveniji samo nekaj, pa tudi tako izjemnega dosežka ne napraviš vsako leto.

Občina Turnišče je v mojem mandatu dobila popolnoma novo, učinkovito občinsko upravo. Pred tem je praktično bil na Občini le eden uslužbenec. V teh letih je občinska uprava opravljala številna sprotna dela, ogromno del in nalog je bilo potrebno opraviti za nazaj. Popolnoma smo prenovili osnovne akte in na novo nastavili računovodstvo in ostalo delo v upravi.

Ministrstvo za finance, Sektor za sistem financiranja lokalnih skupnosti vsako leto izda poročilo o Koeficientu razvitosti občin. Pri tem se upošteva stopnja razvitosti infrastrukture v občini. Leta 2014 je imela občina Turnišče 0,93 delež razvitosti, leta 2017 pa 0,97. Tako visok koeficient razvitosti Občino Turnišče uvršča na tretje mesto med najbolj razvite občine v Pomurju. V občini smo v zadnjih štirih letih izvedli veliko več investicij, kot se jih je izvedlo v preteklih mandatih.

Prvič ali po dolgem času smo izvedli številna nujna dela in naloge, katere bi Občina morala izvesti že od samega začetka.

Na katerem področju vidite pomanjkljivosti in bi si želeli, da se uredijo?

Občino sem prevzela v zelo razdejanem in zanemarjenem stanju. Vse strehe so puščale, vse stavbe so zahtevale nujne sanacije, vse ceste so imele globoke in številne udarne jame. Dokumentacija je bila popolnoma neurejena, nerealna je bila bilanca stanja, neurejen proračun Občine, občinska uprava je praktično imela enega stalno prisotnega. V razsulu je bilo JP Varaš d.o.o., Zavod Koušta v neštetih nepravilnostih.

V tem mandatu smo odpravili nujna dela na vseh področjih, vendar nismo uspeli sanirati celotnega stanja. Za to bo potreben še vsaj kakšen mandat.

Katere odmevne projekte ste izvedli v vašem mandatu?

Posvetili smo se saniranju izredno slabih cest in njene opremljenosti. Spomnimo se, da so na cestah bile številne in zelo velike udarne jame. Nam omenim samo največje investicije. Skupaj z Ministrstvom za infrastrukturo smo izvedli obnovo državne ceste skozi Turnišče R3-726/1321 II. in III. faza. Začela se je izvajati obnova državne ceste R3-729/4207 skozi Gomilico, katera se bo predvidoma končala v naslednjem letu. Preplastili smo nekje 98% občinskih cest. Za večjo varnost v prometu smo zgradili hodnik v Turnišču, Gomilici in Renkovcih. Izvedli smo kilometre odvodnjavanja na občinskih in državnih cestah ter ostalih zemljiščih. Zamenjali smo vse svetilke javne razsvetljave, postavili 123 prometnih znakov, ogledal in opozorilnih table, saj je bila občina praktično brez prometnih znakov. Namestili smo 7 novih avtobusnih postajališč in ob državnih ter občinskih cestah se na novo namešča 102 lamelnih tabel.

Ne smemo pozabit na številne sanacije in novogradnje katere smo opravili. Končali smo več kot desetletje dolgo in finančno zelo zahtevno investicijo Pomurski vodovod-sistem A. Čeprav je bila Osnovna šola Turnišče v prejšnjem mandatu prenovljena, smo morali v teh letih nujno pristopiti k nenačrtovanim obširnim investicijam kot je sanacija strehe po neurju, sanacija telovadnice po izlivu vode, nakup strojev v kuhinji šole. Trudili smo se zavarovati občinsko nepremičnino in premičnino. Delno smo obnovili Zdravstveno postajo, čakamo pa Zdravstveni dom Lendava, da nam do konca leta 2018 zamenja celotno notranjo opremo, kot je bilo dogovorjeno. Zamenjali smo strehe, strešna okna, nujne posege na občinskih stavbah, katerim smo izdelali energetske izkaznice. Delno smo prenovili parkirišče nasproti cerkve v prireditveni in turistični prostor. Ponujamo še oskrbo električnih avtomobilov in avtodomov. Popolnoma smo prenovili 89 let staro stavbo Polanščkovo domačijo, pod spomeniškim varstvom in jo spremenili v dnevni center in medgeneracijsko središče.

Veliko pozornost pa smo posvetili tudi boljši kakovosti življenja pri nas. Do sedaj smo zasadili preko 100 sadik dreves in grmov. Poskrbeli smo za 4 javno dostopne defibrilatorje. Našim športnim društvom smo omogočili nujne sanacije nogometnih igrišč, slačilnic, opreme, strelišča in na dveh igriščih smo namestili celo reflektorje. Posebno pozornost smo namenili ohranjanju kuturne dediščine. Obnovili smo čevljarski muzej, zamenjali dotrajano slamnato streho. Sanirali smo spomenik Trpeči Kristus iz leta 1750. Pridobili smo odtujeno Listino cehovskih pravic krojaškega ceha iz leta 1770 in izdelali faksimile. Obnovili smo še 5 knjig in listin v lasti naših cehov. Lansko leto smo ob 750. obletnici prve pisne omembe starega turniškega svetišča izdelali 3 faksimile listine kralja Bele IV. iz leta 1267 in izvedli številne dogodke. Poleg te častitljive obletnice smo obeležili še tri: 100. obletnico izgradnje nove cerkve Marije vnobovzete v Turnišču, 75. obletnico smrti narodnega heroja Štefana Kovača-Marka in 50. obletnico vrtca v Turnišču. Gostili smo visoke goste kot je predsednik države gospod Borut Pahor, ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča, nj. Eksc. Msgr. Dr. Juliusz Janusz, murskosoboškega škofa, msgr. dr. Peter Štumpfa, madžarsko veleposlanico v Sloveniji nje. eksc. Edit Szilágyiné Bátorfi, madžarskega generalnega konzula dr. Gyula Földes, gostili smo slovenske županje. Dobili smo tri častne občane.

Skrbeli smo za večjo prepoznavnost naše občine z organizacijo številnih izobraževanj, izdelavo logotipa, posebno pozornost smo posvetili odličnim posameznikom. Razvili smo učinkovite kanale obveščanja občanov preko prenovljenega interenga kanala, nove spletne strani, prenovljenega letnega glasila in popolnoma na novo postavljenega mesečnika Varaškega lista. Na novo smo izoblikovali promocijsko tablo in plakate in izdelali številne promocijske izdelke, katere tržimo v promocijski točki. Prvič smo izdelali Glas občine 2014-2018 s štiriletnim pregledom našega dela. Višek promocije pa je izdelava prvega Zbornika o občini Turnišče, kateri bo izšel v naslednjih dneh.

Kakšna je vaša vizija za naprej?

Srce vsake Občine je urejena dokumentacija in proračun. V treh letih trdega dela je sestava proračuna Občine Turnišče med prvimi desetimi najboljšimi občinami v Sloveniji.
Moja vizija za naprej je vsekakor nadaljevati zastavljeni razvoj občine po prioritetah na vseh področjih, na celotnem področju občine, s sposobnimi ljudmi. Vsekakor pa je potrebno dokončati že začete projekte in razvijati nove, za občino in za ljudi.

Številni veliki projekti so ostali nedokončani oziroma so v teku in jih bo potrebno v naslednjem mandatu nadaljevati. To so dokončanje sanacije kanalizacijskih prečrpališč in čistilne naprave, dokončanje Občinskega prostorskega načrta in parkirišča nasproti cerkve, ureditev gospodarske cone, sanacija občinskih stavb, ureditev vrtca in šole z okolico, ureditev športnih površin, nadaljevanje odvodnjavanje po občini, ureditev gasilskega doma v Turnišču, dokončanje kolesarskih poti, državna cesta skozi Gomilico, skrb za prepoznavnost občine in nadgradnja kulturno-turistične ponudbe, itd.

Kako bi v dveh stavkih predstavili vašo občino?

Občina Turnišče je hitro razvijajoča se občina, s številnimi potenciali za razvoj in kvalitetno življenje. Tisočletna tradicija omogoča našim ljudem razvoj romarskega in butičnega turizma.

Kaj sporočate svojim občankam in občanom ob koncu vašega prvega mandata?

Pogled nazaj mi pravi, da smo postorili veliko, predvsem pa je pomemben preboj v miselnosti ljudi. Smo lahko ponosni na svojo občino in z zanosom lahko gledamo v prihodnost, imamo priložnosti in možnosti, da začeto uresničimo. Vedno bom delala za občino, za ljudi, za nove priložnosti.