Ostalo

Štipendije za 75 študentov iz Mestne občine Murska Sobota

Mestna občina Murska Sobota je preko javnega razpisa za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska Sobota,  izbrala 75  študentov.
Za štipendije nadarjenim študentom je v proračunu  MOMS za študijsko leto 2017/2018 predvidenih 180.000,00 EUR.

Na razpis se je prijavilo 82 kandidatov, od tega je razpisne pogoje izpolnjevalo 75 kandidatov.  Najvišja štipendija  je predvidena v znesku 227 EUR, najnižja pa v znesku 133 EUR. Izbor je opravila tri članska komisija, sestavljena iz dveh predstavnikov Mestne občine Murska Sobota in enega predstavnika Pomurske izobraževalne fundacije (PIF).  Kriteriji za vrednotenje vlog v postopku izbora nadarjenih študentov so bili: vrednotenje učnega oz. študijskega uspeha ter vrednotenje izjemnih šolskih ter študijskih in izven šolskih ter študijskih dosežkov.

Izbrani študenti bodo na posebnem dogodku v mesecu decembru slovesno podpisali pogodbe o štipendiranju.

“Mestna občina Murska Sobota želi vsem študentom uspešno študijsko leto, v upanju, da s svojim znanjem doprinesejo k razvoju Mestne občine Murska Sobota in celotne pomurske regije.” so zapisali.