Ostalo

Število delovno aktivnih oseb v marcu 2016 višje kot v februarju 2016

Delovno aktivnih oseb je bilo v marcu 2016 nekaj manj kot 809.200, od tega je bilo 10,7 % samozaposlenih. Stopnja registrirane brezposelnosti se je glede na prejšnji mesec znižala (bila je 12,0-odstotna).

Konec marca 2016 je bilo v Sloveniji nekaj manj kot 809.200 delovno aktivnih oseb, od tega nekaj manj kot 87.000  (ali 10,7 %) samozaposlenih oseb. Vseh delovno aktivnih oseb je bilo približno 7.300 (ali za 0,9 %) več kot v februarju 2016. Glede na marec 2015 pa je bilo število delovno aktivnih oseb višje za nekaj več kot 6.700 (ali za 0,8 %).

Število zaposlenih oseb se je glede na prejšnji mesec povečalo za približno 7.200 (ali za 1,0 %), na nekaj več kot 722.200. Število oseb,  zaposlenih pri pravnih osebah, se je glede na prejšnji mesec povečalo za 0,9 % (na nekaj več kot 672.600), število zaposlenih pri fizičnih osebah pa za 2,6 %, na približno 49.600.

Število delovno aktivnih oseb se je v marcu 2016 glede na prejšnji mesec najbolj povečalo v gradbeništvu (F), in to za približno 2.500 (na nekaj več kot 52.700), in v predelovalnih dejavnostih (C), za približno 800 (na približno 184.900). Število delovno aktivnih oseb se je zmanjšalo v dveh dejavnostih.