Ostalo

Stekla bodo dela na odseku pomurske avtoceste A5 med Mursko Soboto in Turniščem

6. julija lani je Dars, kot je napovedal, začel prenavljati pomursko avtocesto med Vučjo vasjo in Turniščem. Dela so se odvijala med poletjem in jesenjo, a so bila v tem času opravljena le na relaciji Vučja vas in Murska Sobota. Proti Turnišču se dela zaradi dobav materiala niso nadaljevala.
Dela bodo v teh dneh naposled le stekla na odseku pomurske avtoceste A5 med Mursko Soboto in Turniščem. Gre za zamenjavo dilatacij na premostitvenih objektih – mostovih, ki v okviru lanske obnove ni bila zaključena zaradi težav pri dobavi materiala iz tujine. “Uporabnike pomurske avtoceste opozarjamo, da na priključku Murska Sobota ne bo možno vključevanje na avtocesto proti Mariboru; obvoz bo med podrugi mesec trajajčimi deli voden čez priključek Lipovci,” sporočajo iz DARSa.

Obnova cestišča in objektov je potrebna zaradi zagotovitve boljših pogojev za varen in tekoč promet ter zaradi zaustavitve propadanja voziščne konstrukcije in podaljšanja njene življenjske dobe. V večjem delu bo izvedena nadgradnja zgornjih obrabnih plasti asfalta. Prav tako bo izboljšan in preurejen sistem odvodnjavanja, urejene bodo bankine, obnovljena bo prometna signalizacija in zamenjane varnostne ograje. Na območjih, kjer nadgradnja obstoječega vozišča ni možna, bo potrebna menjava obstoječe asfaltne plasti z novimi. Pri objektih gre povečini za podvoze, prepuste in mostove, na katerih bo izvedena zamenjava asfaltov in hidroizolacije, dilatacij ter jeklene varnostne ograje, sanacija poškodb betona zaradi zamakanja in preprečitve nadaljnjega zamakanja, sanacija vseh večjih poškodb nosilne konstrukcije ter popravilo oziroma ureditev brežin (obloga na območjih z večjim nagibom).

Promet bo predvidoma do sredine junija 2021 na razdalji približno 6 km urejen po polovici avtoceste dvosmerno, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.