Ostalo

Starši, aprilske položnice bodo tudi za lendavski vrtec višje!

Zaradi spremenjene kolektivne pogodbe, torej zaradi zvišanja plač javnih uslužbencev, je tudi javni zavod Vrtec Lendava bil primoran dvigniti cene svojih storitev. Te so se zvišale s prvim dnem meseca marca, kar pomeni, da boste starši, ki imate otroke v vrtcu, z aprilom prejeli položnice z višjim zneskom.
Dvig plač v javnem sektorju se je zgodil zaradi sprememb kolektivne pogodbe. V Lendavskem vrtcu so se tako mesečno stroški dela zvišali za 10.000 evrov, kar na letni ravni pomeni 120.000 evrov. Še en dvig plač pa naj bi se zgodil meseca novembra, a ta naj ne bi bil tako občuten. Večji delež stroškov sicer plačuje tudi Občina Lendava, kar bo, poleg družinskih proračunov, dodatno obremenilo tudi občinsko denarnico.

V povprečju so se cene vrtca dvignile za 7,5 odstotkov, ker pa ima lendavski vrtec različne oddelke v katerih veljajo različni normativi, je bilo izračunano, da se cena v oddelkih za drugo starostno obdobje ne bo dvignila, takšne oddelke pa obiskuje okrog tretjina otrok. Cena programov v prvem starostnem obdobju se bo dvignila za 9 odstotkov, cena programov v kombiniranih oddelkih pa bo višja za 13 odstotkov.

“Tukaj smo nekako sledili logiki, da s tistimi subvencijami, ki so bile dodeljen staršem, sledimo temu, da bi se cena približno enakomerno dvignila vsem, zato smo predlagali, da se zniža subvencija v oddelkih drugega starostnega obdobja oziroma se ukine, v oddelkih prvega starostnega obdobja da se zniža za 2 odstotka in da se ti odstotki “dajo” otrokom v kombiniranih oddelkih, da bo ta dvig torej 11 in ne 13 odstoten,” je povedala Tina Hozjan, ravnateljica vrtca Lendava.

Dodatnega denarja z pokrivanje stroškov lendavski vrtec nima, kar pomeni, da je dvig cen obvezen, saj se bi v nasprotnem zavod znašel v hudih finančnih težavah. Do sedaj veljavne cene so bile potrjene maja 2018, v skladu s pravilnikom bi se uskladitev cen naj izvedla enkrat letno oz. če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Na podlagi sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in tudi drugih dvigov osebnih dohodkov, ki posledično vplivajo na povišanje stroškov dela je uskladitev cen programov Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda nujno potrebna saj stroški dela predstavljajo bistveni element ekonomske cene.