Ostalo

Stanovanje lahko oddate v najem za potrebe bivanja beguncev

Vlada RS je pričela z iskanjem namestitvenih zmogljivosti za premeščene osebe, ki bodo v Republiki Sloveniji pridobile status mednarodne zaščite za čas trajanja integracijskega procesa. To pomeni, da lahko tudi vi, v kolikor imate kakšno prazno stanovanje, le-to oddate v najem za potrebe namestitve migrantov.
S tem povabilom Republika Slovenija išče dodatne možnosti pri zagotavljanju namestitvenih kapacitet, ki bodo ponujene s strani zasebnikov v najem ali v brezplačno uporabo.

Republika Slovenija bo sprejela 567 oseb, ki bodo v RS pridobile status mednarodne zaščite. Ob upoštevanju naselitvenih kriterijev bo Vlada Republike Slovenije koristila obstoječe stanovanjske kapacitete posameznih upravljavcev stanovanjskih fondov in Stanovanjskega sklada RS, po potrebi pa bo uporabila tudi kapacitete, ki bodo ponujene s strani zasebnikov v najem ali brezplačno uporabo.

Oddate lahko samo vloge za lastniško urejena stanovanja. Zaželeno je, da so ponujena stanovanja opremljena, urejena in takoj vseljiva. Prednostno iščejo stanovanja v večjih urbanih središčih, posredovana vloga pa ne zavezuje Ministrstva za javno upravo, da mora ponujeno stanovanjsko kapaciteto tudi sprejeti.