Sveže

Stanje hidrantnega omrežja v letu 2023 v občinah Lendava, Črenšovci, Odranci, Kobilje, Turnišče in Dobrovnik

Na območju, ki ga pokriva javno podjetje Eko-Park Lendava d.o.o. je bilo v minulem letu preverjano stanje hidrantnega omrežja. V tem članku objavljamo rezultate, ki jih je v javnost posredovalo javno podjetje Eko-Park d.o.o. Lendava.
Hidrantno omrežje občine Lendava

V letu 2023 je bil narejen preizkus ustreznosti 283 hidrantov, od tega je bilo 33 hidrantov neustreznih. Od 33 neustrezni hidrantov je 14 hidrantov takih, ki jih je potrebno odstraniti iz evidence hidrantov; so na starem – mrtvem vodu ali pa niso na javnem vodovodu. Predvidevajo, da bodo s planirani sredstvi za leto 2023 do konca leta sanirali 12 neustreznih hidrantov, 7 hidrantov pa bo zamenjanih. V naseljih Hotiza in Dolga vas se še predvideva vgradnja 10 novih hidrantov.

Hidrantno omrežje občine Črenšovci

Na vodovodnem sistemu Občine Črenšovci je inštaliranih 272 hidrantov. Pri preizkusu hidrantov v mesecu juliju 2023 je ugotovljeno, da je 26 hidrantov neustreznih ter 22 pogojno ustreznih. Ugotavljajo, da stari vodovodni sistem ni povsod ločen od novega vodovodnega sistema. Nekatere hidrante je možno usposobiti z manjšimi servisnimi deli. Dotrajane hidrante bo potrebno zamenjati, tiste na stari liniji pa odstraniti.

Hidrantno omrežje občine Odranci

V Občini Odranci je na vodovodnem omrežju inštaliranih 83 hidrantov. Pri opravljen pregled hidrantnega omrežja v letu 2023 je ugotovljeno, da so trije hidranti neustrezni ter en pogojno ustrezen.

Hidrantno omrežje občine Dodrovnik

Na vodovodnem omrežju v Občini Dobrovnik je inštaliranih 107 hidrantov. Pri opravljenem pregledu hidrantnega omrežja v letu 2023 je ugotovljeno, da je 8 hidrantov neustreznih ter 18 pogojno ustreznih. Pri nekaterih hidrantih se lahko ustreznost uredi brez menjave samega hidranta, nekatere hidrante pa bo potrebno zamenjati.

Hidrantno omrežje občine Turnišče

Na vodovodnem omrežju v Občini Kobilje je inštaliranih 44 hidrantov, od tega je 6 hidrantov neustreznih ter 2 pogojno ustrezna. Pri nekaterih neustreznih in pogojno ustreznih hidrantih, se lahko ustreznost uredi brez menjave samega hidranta, nekatere hidrante pa bo potrebno zamenjati.

Hidrantno omrežje občine Turnišče

Na vodovodnem omrežju v Občini Turnišče je bilo v letu 2023 pregledanih 222 hidrantov, od tega je bilo 11 neustreznih ter 7 pogojno ustreznih. Pri nekaterih neustreznih in pogojno ustreznih hidrantih, se lahko ustreznost uredi brez menjave samega hidranta. Nekatere hidrante je potrebno zamenjati oziroma odstraniti tiste, ki so na starem omrežju.