Ostalo

Središče Murske Sobote bogatejše za kar 27 novih stanovanj za najem, ki bodo na voljo septembra

S sklenitvijo prodajne pogodbe za nakup stanovanj v Murski Soboti, ki jo je Stanovanjski sklad RS izvedel že lansko poletje, so široko paleto ponudbe najemnih stanovanj obogatili še za 27 javnih najemnih stanovanj, ki so jih prevzeli pred nekaj dnevi in oddajali preko javnega razpisa po stroškovni najemnini mladim družinam, družinam in ostalim ciljnim skupinam prebivalstva. Gre za prvi nakup Sklada v tej mestni občini.
Stanovanjski sklad RS je v mesecu avgustu prevzel kar 27 novih javnih najemnih stanovanj v središču Murske Sobote. Nova stanovanja so locirana na Kocljevi ulici. Vsem stanovanjem pripadajo veliki balkoni, shrambe ter parkirna mesta v kleti stanovanjskega objekta. V neposredni bližini objekta se nahaja vsa pomembna infrastruktura kot so vrtec, osnovna šola, gimnazija, pošta, lekarna, trgovine, zavod za zdravstveno zavarovanje, policijska uprava, ZPIZ in mnogi drugi objekti. Uporabna površina stanovanj se giblje med 45,7m2 do 104,4m2. Stanovanja so bila pridobljena na podlagi Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč. Razpis stanovanj bo objavljen na spletni strani sklada predvidoma v začetku meseca septembra, najemniki pa se bodo lahko v stanovanja vselili predvidoma že v začetku meseca oktobra.

Stanovanjski sklad RS je 27 stanovanj v Murski Soboti kupil preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo stanovanj od prodajalca Imo Real, d.o.o., ki ga zastopa direktor Jožef Horvat. Stanovanja se nahajajo v novozgrajenem objektu in skupno obsegajo površino 2193,33 m2. Skupna pogodbena vrednost znaša 3.519.495,00 EUR brez DDV oziroma 3.853.847,03 EUR z DDV. S tem nakupom Sklad uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnost prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ter sledi svoji zavezi po pridobitvi čim večjega števila najemnih stanovanj na območju celotne Republike Slovenije. Na območju murskosoboške Občine v tem trenutku na stanovanja čaka okrog 40 prosilcev, nekateri morajo na streho nad glavo čakati tudi dve leti.

Prednost pri najemu stanovanj bodo imele mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom in mladi, do 29 leta starosti, prednost pa bodo imeli tudi tisti, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje.