Ostalo

Srečko Prendl ostaja na čelu gasilske zveze Lendava

Včeraj zvečer se je v prostorih supermarketa Tuš Kocet odvila skupščina gasilske zveze (GZ) Lendava. Ta je letos bila volilna, mandate pa so potrjevali za naslednjih pet let. Od 19 povabljenih delegatov se je skupščine udeležilo 17, ki so Srečka Prendla znova izvolili za predsednika zveze.
V zgornjih prostorih supermarketa Tuš Kocet se je včeraj zvečer odvijala skupščina GZ Lendava, ki je letos bila volilna. Od 19 povabljenih delegatov se jih je skupščine udeležilo 17, kar pomeni, da je skupščina bila sklepčna. Skupščine so se med drugim udeležili tudi povabljeni gosti iz Koprivnice ter Domžal, pa tudi župan mag. Anton Balažek, poveljnik civilne zaščite za občino Lendava mag. Tibor Hebar in predstavnik gasilske zveze Slovenije.

GZ Lendava, pod katero spadajo gasilska društva iz občin Lendava in Dobrovnik, so poleg vseh intervencij, ki so jih imeli, opravili še izobraževanja. Izboljšalo se je obveščanje društev in drugih organizacij, izboljšala se je tudi preventivna dejavnost. Predsednik Prendl ugotavlja, da so društva dobro opremljena. V minulem letu je bila nabavljena manjkajoča oprema, Prendl pa še posebej poudari čezmejno sodelovanje in sodelovanje s pobratenimi gasilskimi zvezami.

“Lansko leto je bilo mirno, kar se tiče večjih intervencij. Imeli smo vremenske ujme, s točo, ko so gasilci s pomočjo drugih občanov sanirali in popravljali strešno kritino. Leta 2017 se je začel pripravljati velik projekt in sicer priprava dokumentacije za izgradnjo Centra za zaščito in reševanje. Tam bo nove prostore dobila Civilna zaščita, PGD Lendava in Gasilska zveza Lendava. Poudarjam dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in z župani občin.”

Na območju GZ Lendava je bilo lansko leto opravljenih 59 intervencij. Požari v stanovanjskih stavbah: 5, požari v nestanovanjskih stavbah: 4, požari v industrijskih objektih: 1, požar na sredstvih cestnega prometa 4, požari na grmovnih površinah: 2, požari na travniških površinah 2, drugi požari v naravi oz. na prostem: 1, nesreča z nevarnimi snovmi v stanovanjskih in drugih objektih: 1, nesreča z nevarnimi in drugimi snovmi v naravi in prometu 2, drugo onesnaženje potoka/okolja,4, tehnična in druga pomoč 6-krat, prometne nesreče 11-krat,vetrolom 10-krat, reševanje obolelih 2-krat, epidemije in okužbe ljudi ali živali,poplave na vodotokih 2-krat, poplave meteornih voda 2-krat.

PGD Čentiba je imela v minulem letu 2 intervenciji, PGD Dobrovnik 6, PGD Dolga vas 2, PGD Dolina 3, PGD Gaberje 4, PGD Hotiza 2, PGD Kapca 2, PGD Lendava 21, PGD Nafta 27, PGD Petišovci 6, PGD Strehovci 2 in PGD Žitkovci 1. Požarna varnost se je, v primerjavi z letom 2016, v letu 2017 precej poslabšala, saj je bilo v letu 2016 41 intervencij, v letu 2017 pa 59. To je 44% porast intervencij. V minulem letu je izobraževanja uspešno končalo 12 oseb.

GZ Lendava je v letu 2017 delovala v skladu s predpisi. GZ Lendava je v letu 2017 imela nekaj več kot 115 tisočakov prihodkov, ter približno prav toliko odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 107 evrov. Od tega je bilo 1009 evrov prihodkov od pridobitne dejavnosti in ter 1008 evrov stroškov od pridobitne dejavnosti. Vsi ostali prihodki in odhodki se nanašajo na nepridobitno dejavnost GZ Lendava. Premoženje GZ Lendava na dan 31.12.2017 znaša 32.565 evrov.

Ker je tokratna skupščina bila tudi volilne narave, je sledila razrešitev vodstva in vnovične volitve. Na čelu GZ Lendava ostaja Srečko Prendl, podpredsednik ostaja Ladislav Bažika. Poveljnik GZ Lendava ostaja Ivan Kasnik, njegov namestnik pa je postal Attila Toplak. Poveljnik GPO Lendava ostaja Romeo Gal, poveljnik GPO Dobrovnik pa je postal Boštjan Slepec. Predsednica komisije za mladino ostaja Suzana Sobočan, predsednica komisije za članice pa Ana Hozjan. Predsednik komisije za veterane ostaja Janez Meolic. Predsednik komisije za odlikovanja ostaja Tomi Horvat. Nadzorni odbor sestavljajo: Robert Horvat ml., Dezider Sabo in Zdenko Car, član odbora pa je postal Ernest Prešpenger.

Nekaj besed je ob koncu dodal tudi župan Občine Lendava, mag. Anton Balažek: “Pomembno je da se uskladijo programi in pomembno je, da se dogovorimo, kako z GZ Lendava naprej. Vesel sem, da ta organizacija obstaja in se ob tem želim zahvaliti predsedniku poveljstva. Splošna požarna varnost je dobro urejena, a na področju industrije ta ocena ne velja. Tam je požarna ogroženost bistveno večja od zagotovljenih gasilskih kapacitet. Tukaj imamo določeno težavo, ki jo prostovoljna gasilska društva ne morejo sama rešiti. Prav takšne skupščine pa so tudi priložnost, da se o tem pogovarjamo. Že zaradi odgovornosti do javnosti in do tematike, ki jo obravnavamo. Želimo, da se stvari na področju industrije in prometa, tudi promet je problem, izboljšajo. GZ Lendava bi morala dati več strokovnosti. V prihodnjih 14 dneh bomo organizirali konzultacijo, da se dogovorimo, kakšna bo vloga GZ pri zagotavljanju požarne varnosti na območju Občine Lendava.”