Sveže

Srečanje turističnih deležnikov Pomurja

V regijskem promocijskem centru EXPANO je potekalo srečanje turističnih deležnikov v regiji, ki so se ga udeležili predstavniki turističnega gospodarstva in javnih zavodov ter pristojnih institucij na temo povezovanja in prihodnje organiziranosti pomurskega turizma.
Slovenska nacionalna strategija turizma je bila potrjena v lanskem letu in začele so se izvajati politike, ukrepi in aktivnosti, s katerimi želimo doseči zastavljene cilje. Del te zgodbe smo tudi na destinaciji Pomurje, ki s številom nočitev pomembno prispevamo k izvozu na slovenski ravni. V letu 2022 je po podatkih SURS-a (20.2.2023) Pomurje beležilo 315.926 prihodov in 967.216 nočitev. Povprečna doba bivanja je bila 3,06 noči.

Število nočitev po občinah v letu 2022:

  • Moravske Toplice 537.814
  • Radenci 133.423
  • Veržej 105.958
  • Ljutomer 85.475
  • Murska Sobota 40.112
  • Lendava 30.998
  • Sledijo občine z manj kot 6.000 nočitvami

Na srečanju so bile predstavljene usmeritve nacionalne strategije o organiziranosti turizma na lokalni in regionalni ravni. Da bomo lahko vključeni v aktivnosti in ukrepe, ki bodo deležni tudi finančnih spodbud s strani države, se je treba povezati in organizirati na regijski ravni. Gre za pomemben trenutek za pomurski turizem, saj lahko skupaj in povezani zasnujemo model destinacijske organiziranosti ter ga optimiziramo za potrebe učinkovite promocije in trajnostnega razvoja destinacij.