Ostalo

Spodbujanje gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem: Denar razdelili med 12 upravičencev

Zveza Slovencev na Madžarskem je v Slovenskem domu v Monoštru slavnostno podpisala pogodbe o financiranju z upravičenci, ki so bili uspešni na javnem razpisu programa spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021-2024. Na voljo je bilo 400.000 evrov, med 12 upravičencev pa so jih razdelili polovico.
Takratni minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in takratna ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch sta 13.9.2021 podpisala Program spodbujanja gospodarske osnove avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem za obdobje 2021-2024. Program je namenjen razvoju gospodarske osnove na območju Madžarske, kjer delujejo slovenske narodnostne samoupravne skupnosti: Dolnji Senik, Števanovci, Gornji Senik, Verica-Ritkarovci, Andovci, Sakalovci in Monošter ki vključuje tudi mestni predel Slovenska ves.

Prvi del programa spodbuja turističnih in dopolnilnih dejavnosti ter razvoj lokalnih produktov na programskem območju, drugi del programa zajema promocijo območja tretji pa podporo pri izvajanju programa. Program je pripravilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z Zvezo Slovencev na Madžarskem, Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu in Razvojna agencija slovenska krajina Monošter. Aktivnosti iz programa izvaja Zveza Slovencev na Madžarskem in sicer na podlagi pogodb med MGRT in Zvezo Slovencev na Madžarskem.

Denar razdelili med 12 upravičencev

Generalna konzulka Metka Lajnšček je bila prisotna pri podpisu prvih pogodb iz gospodarskega razvojnega programa za Porabje, pilotnega projekta Vlade Republike Slovenije v podporo razvoju podjetništva, turizma in lokalne pridelave na območju, kjer živi avtohtona slovenska skupnost. Podpisane so bile pogodbe z dvanajstimi podjetniki.

“Slovensko Porabje, slovenska narodna skupnost, o kateri govorimo v zadnjih 30 letih, nikdar ni bila podprta na področju gospodarstva. Mi smo dejansko s pomočjo Republike Slovenije dobili slovenski kulturni informativni center ter slovensko vzorčno kmetijo, temu smo izredno hvaležni, ampak to so institucije, ki danes uspešno delujejo, ki zaposlujejo Slovence ampak to ni dovolj. Mnenja sem, da nam bo ta program lahko prinesel ogromno. Razpis je bil objavljen v višini 400.000 evrov, počrpanih pa je bilo 201.000 evrov. Pogoj je bil ta, da gospodarska enota, podjetje, deluje na območju Porabja in da imajo na tem območju tudi sedež, da je lastnik oz. vodja podjetja slovenskega porekla, ali pa da je zaposlenih vsaj 50 odstotkov ljudi slovenskega porekla,” je za radio Murski val dejala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem, Andreja Kovač.