Ostalo

Sodni postopek: Očitali so mu zdraharstvo in ga niso pustili zraven, a je upokojeni mesar bitko dobil

Lovska družina (LD) Lendava sodi med najstarejše lovske organizacije v Sloveniji, saj je bila ustanovljena davnega leta 1908. O LD Lendava so v svoje beležke že večkrat pisali policisti, obiskali so jih tudi inšpektorji, mleli pa so že tudi sodni mlini. Vodstvo LD trdi, da vse poteka zakonito in po predpisih, dodajajo pa, da imajo nekaj opozicijskih “zdraharjev, ki nenehno delajo težave.” 79-letni Vlado Bažika iz Lendave si je kar nekaj časa prizadeval, da bi se iz sosednje LD Dobrovnik “prepisal” v družino, ki deluje v njegovem okolju, a mu to iz njemu neznanih razlogov ni bilo omogočeno. Pravico je poiskal na sodišču, ki mu je pritrdilo.
Sodnica Okrajnega sodišča v Lendavi, Vladimira Pučko, je kar nekaj časa ugotavljala, med drugim z zaslišanjem strank in številnih prič ter preverjanjem listinskih dokazov, ali so očitki LD Lendava na Bažikov račun, zakaj ga nočejo v svoji družini upravičeni in, ali so mu celo kršene ustavne pravice. Po njegovem prepričanju, se ga v “lovski organizaciji bojijo, ker želi samo svoj mir in pošteno delo, brez različnih nepoštenosti.” Dodal je, da nikoli ni bil kakorkoli agresiven in nedostopen, najraje bi se, kot pravi, umaknil in šel po svoje. Zato je verjel, da bo sodišče omogočilo njegovo včlanitev v LD Lendava in ji hkrati naložilo plačilo njegovih stroškov postopka, kar se je sedaj tudi zgodilo. 

Do zavrnitve ne bi smelo priti

Po odločitvi lendavskega sodišča, ki je prepričano, da je tožnik konec leta 2020 upravičeno podal vlogo za članstvo v toženi stranki, je LD Lendava dolžna Vlada Bažiko sprejeti v “redno članstvo Lovske družine Lendava in mu priznati vse članske pravice v roku 15 dni od pravnomočnosti sodbe,” v nasprotnem bo Bažika v članstvo LD Lendava sprejet na podlagi pravnomočne sodbe. Ob tem je sodišče še odločilo, da je LD Lendava dolžna Bažiki povrniti stroške postopka v znesku 1.854,27 evrov in sicer v roku 15 dni, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude. Sodišče je sicer prepričano, da je LD Lendava kršila pravice Vlada Bažike, ki je poleg vloge za članstvo (31.12.2020), slednjo tudi dopolnil s potrdili o stalnem prebivališču v Sloveniji ter nekaznovanosti (28.2.2021). Pod nobenim pogojem tako ne bi smeli zavrniti njegov sprejem v lovsko organizacijo, kar je po zakonu od društvih, pravica vsakega državljana.

Okrajno sodišče v Lendavi

Kot so še zapisali torej niso obstajali “razlogi za odklonitev njegovega članstva in, da gre za neutemeljeno odločitev in kot tako v nasprotju z veljavnimi predpisi, kar predstavlja kršitev tožnikovih pravic, zavarovanih z Ustavo RS.” Ob tem je sodišče dodalo, da LD Lendava statusno spada med društva, združevanje v društvih pa je prostovoljno in na enakopravnosti članov ter vsakdo lahko postane član društva pod pogojih, ki jih društvo določi v temeljnem aktu, ki pa ne smejo biti v nasprotju z ustavnimi pravicami, saj je z ustavo zagotovljena pravica do svobodnega združevanja z drugimi. Prostovoljnost kot bistvena lastnost društva pomeni svobodo glede odločitve o članstvu “in tožena stranka je tako dolžna Bažiko včlaniti v Lovsko družino Lendava, sprejeti med svoje člane, ne glede na stališča in mnenja drugih članov…, saj Bažika odločno prereka, da bi s svojimi ravnanji kršil ugled, čast in dobro ime LD Lendava in navaja, da gre za popolnoma pavšalne in neresnične trditve posameznikov.” Tudi sploh, med obravnavo na sodišču je bilo kar nekaj “pranja umazanega perila,” a je sodnica odločila, da ima Bažika kljub vsemu svoje pravice, čeprav naj bi bil včasih malo bolj glasen, da uporablja “neprimeren besednjak, saj velikokrat izreka psovke tudi drugim članom, s čemer krši ugled lovcev in lovske družine ter da so navedeni spori odmevali v širši javnosti…” kot je dejala ena izmed prič.

Sicer pa je Bažika, ki ga je mimogrede v tem postopku zagovarjal lendavski odvetnik Lovro Pratnekar, že bil član LD Lendava, a so ga 19.6.2013 črtali iz članstva, vzrok pa naj bi bilo dejstvo, da v tistem času ni imel stalnega bivališča v Lendavi oz. Sloveniji, ter da je imel neporavnane obveznosti v znesku 4 EUR. Zato se je Bažika, po vrnitvi iz Nemčije, kjer je delal več desetletij in je v pokoj prišel v domači kraj, včlanil v LD Dobrovnik, a se je pozneje želel vrniti v lendavsko družino, kjer ga kot kaže neupravičeno niso sprejeli. Sedaj pa ga bodo očitno morali, a kot kaže, bo še kar nekaj časa trajalo, da se bo to zares zgodilo. Kot nam je potrdil zagovornik LD Lendava, murskosoboški odvetnik Mojmir Šafarič, tožena stranka, katere zakoniti zastopnik je starešina Ladislav Gyurica, ni zadovoljna z odločitvijo prvostopenjskega sodišča in se bodo tako pritožili na Višje sodišče v Mariboru. Druga stran je seveda prepričana, da gre tukaj zgolj za zavlačevanje in dodatne stroške, ki jih bo imela lovska organizacija, ne pa posamezniki, ki so, kot je bilo slišati, vse skupaj tudi zakuhali.

Ladislav Bažika