Sveže

Sodelovanje PMSNS in DSŠ Lendava prineslo nove izobraževalne programe in nove učne prostore

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) in Dvojezična srednja šola Lendava sta včeraj pripravili novinarsko konferenco, na kateri sta predsednik sveta PMSNS in narodnosti poslanec Ferenc Horváth ter ravnateljica Dvojezične srednje šole Lendava Silvija Hajdinjak Prendl predstavila nove izobraževalne programe v tem in v prihodnjem šolskem letu.
Dvojezično srednjo šolo Lendava  obiskuje 278 učencev, ki se trenutno v 25 oddelkih lahko izobražujejo po 17 programih. Letošnja nova programa sta namenjena izobraževanju bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok in izobraževanju frizerjev. V prihodnjem šolskem letu šola dodaja programa “Pomočnik v biotehniki in oskrbi” ter “Pomočnik v tehnoloških procesih.”

Za potrebe novih izobraževalnih programov bodo na mestu sedanje šolske terase, ki je velika 250 kvadratnih metrov, zgradili tri učilnice, dva kabineta in manjšo kuhinjo. V njej bodo opravljali prakso dijaki, ki se izobražujejo po programu “Gastronomske in hotelirske storitve.” Pridobitev bo zajemala še 14 tako imenovanih učnih mest z delovnimi postajami, kjer bodo praktično znanje pridobivali bodoči frizerji. Naložba v gradnjo novih prostorov je ocenjena na 455.000 evrov. Zgradili jih bodo ob pomoči PMSNS, podpori fundacije Bethlen Gábor ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. PMSNS je namreč soustanoviteljica Dvojezične srednje šole Lendava.

FOTO: PMSNS

“Izobraževanje, ki se izvaja na Dvojezični srednji šoli Lendava, je zelo pomembno za razvoj Pomurja in za občine, v katerih živimo tako pripadniki madžarske kot slovenske narodne skupnosti. Veseli me, da lahko pomurskim dijakom ponudimo nove šolske programe in izobraževanje v domačem okolju, s tem pa prispevamo k rasti gospodarstva, k dvigu izobrazbe in k višji zaposljivosti na dvojezičnem območju. Dobrodošlo je, da se programi, ki jih izvaja Dvojezična srednja šola Lendava prekrivajo z različnimi programi in projekti Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Med drugim s programom spodbujanja razvoja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti do leta 2024, ki ga je podprla slovenska vlada. Program se bo namreč izvajal na področju kmetijstva, turizma in gostinstva. Dijaki bodo tako tudi skozi projekte dobili možnost dodatnega izobraževanja in opravljanja prakse,” je danes povedal  predsednik sveta PMSNS in narodnostni poslanec Ferenc Horváth.

Ravnateljica Dvojezične srednje šole Lendava Silvija Hajdinjak Prendl je pri tem dodala, da se bo šola še naprej razvijala kot srednješolski center vsestranskega dvojezičnega izobraževanja mladine v regiji. “To nalogo bo uspešno izpolnjevala le v sodelovanju in ob podpori države in lokalne skupnosti ter Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti. Pri tem bo tudi izrednega pomena aktivno sodelovanje šole z lokalnimi podjetji ter drugimi izobraževalnimi institucijami v regiji in širšem okolju,” je še dejala ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl.