Ostalo

Smrad: Bo Občina Lendava tožila pristojne institucije?

Na minuli seji občinskega sveta Občine Lendava je vnovič bila izpostavljena težava smradu, ki se vsake toliko še vedno širi po več naseljih Občine Lendava, ta pa velikokrat seže tudi v sam center mesta Lendava. Problematiko in predloge je vnovič izpostavil občinski svetnik Jožef Gerenčer, sicer prebivalec naselja Trimlini in predlagal, da naj Občina Lendava, v primeru neukrepanja, toži pristojne institucije.
“Večina občank in občanov Občine Lendava je v preteklih mesecih čutilo močan in agresiven smrad po plinu (gnila jajca), ki se je širil tako rekoč vsakodnevno in smo ga čutili v večjem delu občine. Name se je obrnilo več krajanov KS Trimlini ter iz drugih naselij občine in sicer po telefonu pa tudi osebno, da se jih naj informira kaj se dogaja, kaj se je ukrenilo ali kaj se še bo ukrenilo. Nekateri predlagajo celo ustanovitev civilne iniciative in poziv nacionalnim medijem,” je uvodoma dejal Gerenčer.

Kot je omenil, je seznanjen, da je s strani Občne Lendava že bilo izvedenih nekaj akcij v smislu ugotavljanja izvora smradu in preprečitve slednjega, a se stanje ni bistveno izboljšalo. “Neprijetne vonjave se vohajo še naprej in sicer v različnih časovnih obdobjih, a predvsem zjutraj ali pozno popoldne oz. zvečer. Verjetno je situacija podobna v drugih naseljih.” Kot je občinski svetnik poudaril, v Trimlinih živi že vse življenje. “Do sredine 80. let prejšnjega stoletja smo imeli na območju Občine Lendava različna podjetja z različnimi dejavnostmi (Nafta z rafinerijo, Lek kozmetika, Gradbenik, dve plinski postaji, Varis, Varstroj, Indip, Elma, …), a resnih težav z vonjavami ni bilo nikoli,” še pove Gerenčer.

Kot je omenjeni nadaljeval, so se od sredine 80. let zgodile spremembe, odprla so se naslednja podjetje oz. dejavnosti: “Širitev obrata Leka s sežigalnico, Izgradnja tovarne Ilirija s prenosom proizvodnje kozmetike iz Leka, izgradnja Čistilne naprave Lendava, bioplinarne, kompostarna, širitev plinskih postaj-vrtin na petišovskem polju ter še nekaj drugih podjetij, katerih dejavnost ne vpliva na širjenje neprijetnih vonjav v širše okolje. Po zagonu teh dejavnosti so se pojavile težave s širjenjem neprijetnih vonjav.” Kot je Gerenčer dejal, ne želi na nikogar kazati s prstom, ali kogar koli obtoževati, a ne more sprejeti dejstva, da ob razvoju vseh možnih znanosti in tehnologije ni mogoče ugotoviti vzroka in na takšen ali drugačen način ukrepati.

“Inšpekcijski pregledi s preverjanjem raznih dovoljenj očitno niso dovolj, saj je na koncu vedno ugotovitev, da je vse skladno s predpisi in dovoljenji, težave pa so vedno večje. Poznamo pretekle dogodke s Čistilno napravo Lendava, ko se je trdilo, da ni nič narobe, a se je kasneje izkazalo da temu ni bilo tako. Da ne omenjam recimo bioplinarne. Za konec naj dodam, da je šest mladih državljanov portugalske vložilo tožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice, zoper vseh 32 držav EU, ker ne naredijo dovolj ali pa nič glede globalnega segrevanja, kateremu smo izpostavljeni v vse večji meri, posledice pa so lahko katastrofalne predvsem za bodoče rodove,” je zaključil Gerenčer in dodal, da je pripravljen kakšnemu inšpektorju brezplačno odstopiti sobo v svoji hiši za dva tedna, da se sam prepriča, če je resnično vse v redu.

Jožef Gerenčer

Iz organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje so sporočili, da “v Sloveniji posebnih predpisov, ki bi urejali izključno problematiko smradu, nimamo. Možnost ukrepanja Inšpektorata RS za okolje in prostor, glede ‘prekomernega’ smradu je posredno mogoča le pri nadzoru izdanih veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj, ki med drugim vsebujejo tudi ukrepe za zmanjševanje/preprečevanje ‘prekomernega smradu’,” so sporočili.

Kot so ti v nadaljevanju zapisali, neprijetne vonjave predstavljajo naraščajoči problem onesnaženja zunanjega zraka v urbanem okolju. Težave v naseljih Občine Lendava so prvič nastale na podlagi drugega okoljevarstvenega dovoljenja družbi Ecos, z dne 31.1.2012. Takrat je Ecos dobil pravico predelovati 15 vrst odpadkov. Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje se je takrat odzval na pritožbe krajanov naselij Petišovci in Trimlini v zvezi s širjenjem smradu in mrčesa ter glodavcev, podana pa je bila tudi prijava.

Smrad se je, kot posledica delovanja bioplinarne, zelo začel širiti tudi leta 2017. Občani so se vnovič obrnili na organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Ta je prijavo odstopil pristojnemu Inšpektoratu RS za okolje, opravljen je bil izredni nadzor ter odrejena odprava nepravilnosti. Ker se zahteve inšpekcije niso izvrševale, se je smrad vse bolj širil. Težave z bioplinarno so bile delno rešene v letošnjem letu, a digestat iz fermentorjev še vedno ni v celoti odstranjen. “Navedeno predstavlja potencialno nevarnost za širjenje neprijetnih vonjav,” so zapisali.

“Medobčinski inšpektorat nima druge pristojnosti, kot opraviti ogled in odstopiti ugotovljeno pristojni državni inšpekciji, ki nadzoruje skladnost delovanja z izdanim Okoljevarstvenim dovoljenjem za posamezen obrat. V zadnjem mesecu je medobčinsko inšpekcijsko-redarska služba po uradni dolžnosti oz. na zahtevo župana opravila več terenskih poizvedovanj. Obhodi so se vršili tudi v nočnem času,” so zapisali.