Ostalo

FOTO: Slovesna predaja Listine cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče

Včeraj je v prostorih Občine Turnišče potekala slovesna predaja Listine cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče, Občini Turnišče. Predaja se je izvedla med direktorjem Knjižnice Lendava g. dr. Albertom Halászom in županjo Občine Turnišče mag. Vesno Jerala Zver, skupaj s cehmeštrom krojaškega ceha Turnišče, g. Jožefom Palom.

Obrt in trgovina sta v Turnišču cveteli že na prehodu iz srednjega v novi vek. Prav v to obdobje lahko postavimo nastanek tukajšnjega cehovskega povezovanja obrtnikov krojaške, čevljarske in kovaške stroke, najverjetneje pa tudi tkalcev in mlinarjev. Delovanje ceha je določal cehovski pravilnik oziroma listina, ki je podrobno opredeljevala pravice in dolžnosti ceha ter vseh njegovih članov. Pravila so urejala obrtno dejavnost, izobraževanje (od vajenca, pomočnika do mojstra), zdravstveno, pokojninsko in socialno varstvo ter zapovedovala moralno življenje članov.

Krojaškemu cehu je cehovska pravila z uvodno in zaključno besedo v latinščini ter opisom 18 členov v madžarskem jeziku, 5. februarja 1770 na Dunaju potrdila Marija Terezija z lastnoročnim podpisom in pečatom, ki ga je uporabljala kot avstrijska cesarica in češka ter madžarska kraljica na vseh javnih listinah. Ta cehovska pravila so bila nato 24. septembra tega leta po grofu Francu Eszterházyju predana predstavnikom krojaškega ceha iz Turnišča.

Za ohranjanje in varstvo zgodovinskih dokumentov posameznega ceha je skrbelo vsakokratno vodstvo ceha, ki je določilo osebo in način hrambe dokumentov. Največkrat je bil to prav cehmešter (poglavar) ceha ali notarius (pisar), ki je dokumente hranil v cejski ladi (skrinji) (prim.: Jožef Klekl ml., Sostarski ceh v Törniscsi, KSJ 1911). V Turnišču tako predstavniki krojaškega, čevljarskega in kovaškega ceha danes hranijo zajeten arhiv dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ter ima veliko vrednost pri raziskovanju cehovske zgodovine in tradicije v Turnišču od zgodnjega 18. stoletja dalje. Prav na podlagi tega je začel Pokrajinski arhiv Maribor evidentirati ohranjeno gradivo. Na njihovo pobudo pa je bilo dokumentarno gradivo krojaškega ceha v Turnišču leta 2012 v evidenci Arhiva Republike Slovenije razglašeno za zasebno arhivsko gradivo (glej: Gordana Šövegeš Lipovšek, Kdaj in zakaj je pomembno, da postanejo stari dokumenti zasebno arhivsko gradivo, Reciklaža identitete 2011).

Vse do leta 2003 je listino terezijanskih cehovskih pravic iz leta 1770 hranil krojaški ceh v Turnišču

Natančneje, hranil jo je cehmešter ceha, Jožef Pal. Tega leta je prišlo na pobudo Občine Turnišče do restavriranja listine pri Arhivu Republike Slovenije. Z namenom boljših pogojev hrambe zgodovinsko pomembne listine in brez vednosti ter strinjanja krojaškega ceha Turnišče, jo je leta 2004 predal takratni župan Občine Turnišče takratni direktorici Knjižnice Lendava, v okviru katere deluje krajevna knjižnica Turnišče.

Listina cehovskih pravic krojaškega ceha v Turnišču, je bila na podlagi dopisa Knjižnice Lendava S-276/2004 iz dne 31. 5. 2004 vpisana v vzajemni katalog baze COBISS pod številko 0115076. Listina cehovskih pravic iz Turnišča je tako postala del knjižničnega gradiva Knjižnice Lendava, ki z njo rokuje po Zakonu o knjižničarstvu (ZKnj) in drugih področnih določilih. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino se je glede Listine cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče, dne 23. 12. 2015, pod številko dokumenta 612-26/2015/5 menil, da gre za rokopisno gradivo, ki je bilo v tedanjem obdobju najpomembnejši dokument osrednje oblasti, namenjen opredelitvi poslovanja, in kot tak predstavlja kategorijo arhivskega gradiva in ne knjižničnega gradiva.

Na osnovi tega dokumenta in pogovorov s sedanjim direktorjem Knjižnice Lendava, dr. Albertom Halászom, je 4. februarja 2016 v prostorih Občine Turnišče potekala slovesna predaja Listine cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče, Občini Turnišče. Predaja se je izvedla med direktorjem Knjižnice Lendava g. dr. Albertom Halászom in županjo Občine Turnišče mag. Vesno Jerala Zver, skupaj s cehmeštrom krojaškega ceha Turnišče, g. Jožefom Palom. Tako je poteklo natančno 246 let, odkar je Marija Terezija na Dunaju z lastnoročnim podpisom in pečatom potrdila Listino cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče, in do tega, da se je Listina cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče vrnila domov v Turnišče, v roke prvotnim lastnikom. Občina Turnišče bo z Listino cehovskih pravic krojaškega ceha Turnišče primerno rokovala in bo podala predlog za vpis v razvid zasebnega arhivskega gradiva.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/113431614612884969612/albumid/6247441673546477793?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

Občina Turnišče