Ostalo

Sledi izgradnja 6 kilometrov dolgega novega magistralnega vodovoda na relaciji Lendava – Pince

Občina Lendava je 31. maja na portalu javnih naročil objavila javno naročilo male vrednosti Izgradnja vodovoda na odseku državne ceste R2-433/1320 Lendava-Pince, ki zajema izgradnjo novega magistralnega vodovoda Lendava – Pince ob regionalni cesti. Včeraj je župan Občine Lendava Janez Magyar podpisal pogodbo za izgradnjo dobrih 6 kilometrov novega magistralnega vodovoda na relaciji Lendava–Pince s podjetjem IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o.
“Občina Lendava je uspešno zaključila postopek javnega naročila in podpisala pogodbo za izgradnjo dobrih 6 kilometrov novega magistralnega vodovoda na relaciji Lendava – Pince s podjetjem IPI, izvajalski in projektantski inženiring d.o.o. Vrednost pogodbenih del, ki bodo predvidoma zaključena v letu in pol, znaša 1.401.612,43 evrov z vključenim DDV-jem. Ta projekt je ključen korak naprej v zagotavljanju učinkovite oskrbe s pitno vodo ter bo prispeval k izboljšanju življenjskega standarda v naši skupnosti,” so sporočili iz Občine Lendava.

Poglaviten namen obnove vodovoda Lendava – Pince je v tem, da se obnovijo 40 in več let stare cevi, s čimer se zmanjšajo vodne izgube. Prav tako se zaradi prihajajoče izgradnje kolesarskih poti in hodnikov za pešce ob rekonstrukciji državne ceste Lendava – Pince hkrati obnovi vodovodno omrežje, tukaj pa so vključeni tudi hidranti, ker bi naknadna obnova stala bistveno več od sočasnega polaganja hkrati z obnovo in novogradnjo ceste. Zaradi vibracij ob izgradnji ceste in globin izkopa cest bi prav tako prišlo do več okvar na sistemu med gradnjo ceste kar bi za posledico imelo kasnejše večje okvare na sistemu, ki pa bodo s sočasno obnovo izničene.

“Nov, 6-kilometrski vodovodni sistem predstavlja investicijo v prihodnost naše občine. Z zavedanjem, kako pomembno je zagotoviti zanesljivo oskrbo s pitno vodo za vse naše prebivalce, smo k izvedbi pristopili sočasno z rekonstrukcijo državne ceste, saj bo novi vodovod nadomesti dotrajan, več kot 40 let star vodovodni sistem na tem območju. S tem želimo zmanjšati izgube pitne vode, zagotoviti trajnostno in varno oskrbo s pitno vodo ter skrbeti za ohranjanje čistega okolja in naravnih virov, kar je eden od naših ključnih ciljev,” je povedal župan Janez Magyar.

Trasa novega vodovoda Lendava – Pince poteka pod voznim pasom državne ceste Lendava – Pince, zato bo izvedba del usklajena z dinamiko del pri rekonstrukciji državne ceste. “Med gradnjo se bomo trudili, da bodo moteči vplivi na vsakodnevno življenje občanov čim manjši, hkrati pa bomo redno obveščali o napredku del ter morebitnih zaporah ceste in obvozih med gradnjo,” so še sporočili iz Glavne ulice 20.