Sveže

Slavko Režonja ostaja na čelu MNZ Lendava

Včerajšnji pozni popoldan je bila v prostorih Gostilne Pri Studencu v Nedelici volilna skupščina Medobčinske nogometne zveze Lendava. Od 20 vabljenih delegatov, se jih je skupščine udeležilo 19. Soglasno so bila sprejeta vsa poročila in ker je skupščina bila volilne narave, so Slavku Režonji zaupali še en mandat na čelu MNZ Lendava.
Pri svojem delu je MNZ Lendava v letu 2019 vključevala cilje iz strategije razvoja nogometa v Sloveniji za obdobje 2015 – 2020. “Cilje smo poskušali implementirati v programe MNZ Lendava in s svojim delovanjem omogočiti napredek nogometa na področju MNZ, kjer je ta izredno priljubljen. V MNZ Lendava smo tudi v letu 2019 dajali velik poudarek nogometu mladih, ki je za naše področje izredno pomembno za nadaljnji razvoj nogometa. Nadgraditi je bilo potrebno dosedanje delo na tem področju, zato se je tudi leta 2019 nadaljevalo z delom v Mladinskem centru MNZ za igralce do 13 leta starosti. V letu 2019 je bilo izvedeno 16 regijskih centrov, ki so bili izvedeni v Renkovcih, Odrancih, Veliki Polani, Srednji Bistrici in Lendavi. Na področju MNZ (UE Lendava) so se izvajali tudi Centri NZS, ki so bili namenjeni začetnemu evidentiranju mladih nogometašev do 15 leta starosti. Igralci, ki so obiskovali regijske centre so se udeležili tudi zaključnega turnirja na državni ravni na Brdu. Program dela MNZ v letu 2019 je bil obsežen, vedno večje so bile tudi zahteve s strani krovne organizacije NZS, saj je pred MNZ-je visoke zahteve postavila »Strategija razvoja nogometa v Sloveniji za obdobje 2015-2020«. So pa te zahteve in naloge bile izziv in smo jim bili zagotovo kos in kot že tolikokrat dokazali kako pomembno vlogo na področju UE Lendava ima nogomet. Vse cilje pa nikakor ne bi uspeli realizirati brez sodelovanja vseh deležnikov v nogometu MNZ, zato vsem iskrena hvala za vašo pripadnost nogometni igri,” je v svojem poročilu za preteklo leto zapisal predsednik, Slavko Režonja.

“MNZ Lendava mora še naprej dajati velik poudarek nogometu mladih. Nujno je nadgraditi dosedanje delo na tem področju, v nasprotnem primeru bo vedno večji razkorak med MNZ Lendavo in ostalimi regijami. Glavna aktivnost za izboljšanje dela v mlajših kategorijah bo vadba v Regijskem centru MNZ za dečke do 12 in 13 leta starosti, ter dekleta do 15 leta starosti, ki bo potekala na več lokacijah na področju MNZ Lendava. Naloga vseh članov in organov MNZ je zagotavljanje udeležbe igralcev in trenerjev v Regijskem centru MNZ. Na področju MNZ se bodo izvajali tudi Centri NZS, ki so namenjeni začetnemu evidentiranju mladih nogometašev in nogometašic do 15 leta starosti, ki lahko v perspektivi postanejo reprezentanti v nogometnih reprezentancah NZS. V spomladanskem delu je zaradi ukrepov omejevanje zbiranja in gibanja izvedba aktivnosti bilo močno okrnjena. Za jesenski del želimo program dela centrov izvesti v celoti in ga intenzivirati. Že v preteklih letih je bilo na področju »nogometa za vse« izvedeno veliko aktivnosti, ki so pripomogle k povečanju števila registriranih igralcev v MNZ Lendava. Še naprej bodo aktivnosti na tem področju zajemale vse generacije in vse socialne skupine. MNZ bo klubom v sodelovanju z NZS nudila vso strokovno podporo, pomagala pri pridobivanju soglasij, mnenj in priporočil pri vlogah za finančna sredstva na raznih ministrstvih, športnih fundacijah in lokalnih skupnostih, ter pomagala pri pridobivanju licenčne dokumentacije za pridobitev tekmovalnih licenc NZS,” pa je predsednik Režonja dejal v poročilu za nadaljevanje dela MNZ Lendava.

Volitve

Za predsednika MNZ Lendava je bil z vsemi 19 prejetimi glasovi izvoljen Slavko Režonja, za podpredsednika MNZ Lendava pa Igor Magdič.

Sestava organov MNZ Lendava za mandatno obdobje 2020-2024

Član I.O., ki zastopa člane MNZ iz občine Črenšovci in Velika Polana
Jožef Kotnjek
Član I.O., zastopa člane MNZ iz občin Dobrovnik in Kobilje
Daniel Penhofer
Člani I.O., ki zastopajo člane MNZ iz občine Lendava
Bruno Perša
Andrej Pečelin
Živko Stanič
Član I.O., ki zastopa člane MNZ iz občine Odranci
Branko Ferenčak
Član I.O., ki zastopa člane MNZ iz občine Turnišče
Danilo Kavaš
Člana IO MNZ Lendava sta še predstavnika MDNS in ODNT Lendava.
Predsednik Nadzornega odbora MNZ
Ivan Oberstar
Člana Nadzornega odbora MNZ
Robert Lukač
Franc Pozsgai
Predsednik arbitražnega sveta MNZ
Emil Bukovec
Podpredsednik arbitražnega sveta MNZ
Dušan Hozjan
Člani arbitražnega sveta MNZ
Dejan Čurič
Marjan Drvarič
Žiga Kotnjek

Včeraj na skupščini MNZ Lendava je bil opravljen tudi žreb polfinala pokala MNZ Lendava za člane za TL 19/20.

Para sta:
Nafta 1903 – Hotiza
Polana – Odranci