Ostalo

Skupščina društva: Gasilci iz Doline z novim poveljnikom

Minulo nedeljo se je v prostorih nekdanjega vrtca v Dolini odvila redna letna skupščina prostovoljnega gasilskega društva Dolina. Prisotni so izglasovali nekaj zamenjav ter prisluhnili poročilom.
Minulo nedeljo se je v prostorih nekdanjega vrtca ter podružnične šole Dolina odvila redna letna skupščina tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva, kateri so poleg članov in vodstva, prisostvovali še naslednji gostje: Predsednik GZ Lendava Srečko Prendl, poveljnik GZ Lendava Ivan Kasnik, poveljnik GPO Lendava Romeo Gal, predsednica KS Dolina Sanja Bogdan Horvat in poveljnik PIGE Nafta varovanje in požarna varnost Robert Lebar.

V letu 2018 so skupni prihodki društva znašali 14.806,15 EUR, katerih pretežni del sestavljajo dotacije iz proračuna RS in dotacije fizičnih oseb. Okoli 6% prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje storitev. Odhodki in stroški so v letu 2018 znašali skupno 12.725,02 EUR od tega so bili stroški materiala in blaga 6.586,26 EUR, stroški storitev 5.895,71 EUR, stroški amortizacije 136,00 EUR. Končno stanje na TRR znaša 6.311,60 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 62,60 EUR, odprtih kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev pa društvo nima.

Društvo je delovalo dobro

Društvo je skozi celotno lansko leto delovalo v skladu z pravil gasilske službe in vsemi sprejetimi
zakoni o gasilstvu. Ves program društva so usklajevali na šestih sejah upravnega odbora novega vodstva, treh sejah upravnega odbora starega vodstva, dveh sejah nadzornega odbora novega vodstva ter dveh sejah kandidacijske komisije. V lanskem letu so društvu refundirali tudi nabavljeno opremo kot je nov visokotlačni ročnik ter nove pnevmatike na vozilu GVGP-2. Nekaj refundacij je bilo zavrnjenih, denimo za redni servis nove motorne brizgalne črpalke 8/8 ter stroške porabljenega goriva na intervencijah. Prav tako so podali zahtevek na zahtevo GZ Lendava za nabavo potrebne in dotrajane gasilske opreme v letu 2018, katera še do danes ni bila potrjena. Prijavili so se na razpis sofinanciranja stroškov gasilske opreme na ministrstvo za obrambo preko GZ Lendava in prejeli štiri komplete protipožarnih oblek.

Predsednik PGD DOlina, Damir Lučić (Foto: Monika Bači)

Posvetili so se tudi stavbi, vozilom in arhivu

V lanskem letu so ogromno časa posvetili obnovi gasilskega doma. Zamenjali so glavna vrata na gasilski garaži, uredili napeljavo pitne vode v prostorih gasilskega doma, zamenjali razsvetljavo v garaži, izvedli hidroizolacijo na severni zunanji strani zidu gasilskega doma in uredili gretje prostorov. Kupili so tudi visokotlačni čistilec za lažje pranje opreme in vozil društva. Kupili so še nov kompresor za vzdrževanje komprimiranega zraka v vozilu GVGP-2, prav tako pa so kupili omarice za arhiviranje in uredili arhiv društva. Kupili so še 5 kompletov gasilskih svečanih oblek in eno delavsko uniformo.

“Poveljnik ignoriral celotno delovanje društva”

Je pa ob tem predsednik društva Damir Lučić omenil še težave s poveljnikom: “Moram vam povedati, da sem ob koncu leta zelo razočaran z delom našega poveljnika, ki se je po svoji volji in brez kakršnega koli meni znanega razloga ter brez obvestila odmaknil in ignoriral celotno delovanje društva. Na sestanku upravnega odbora smo se dogovorili, da do predloga razrešitve in izvolitve novega poveljnika prevzame poveljevanje njegov namestnik.”

Vodstvene spremembe

Prisotni člani društva so za tem razrešili člana nadzornega odbora in vodjo desetine, Valterja Kocona. Na mestu člana nadzornega odbora ga je zamenjal Sebastijan Soos, nov vodja desetine pa je postal Jože Szabo. Oba funkcionarja je predlagal upravni odbor. Valter Kocon je postal nov poveljnik društva in je tako zamenjal prejšnjega, Kristjana Bertalana.

Razrešili so tudi članico upravnega odbora Kristino Marton, ki zaradi službenih obveznosti ne more ustrezno opravljati svojega dela ter v izvolitev predlagali novo članico, Melito Oros, katero je občni zbor tudi potrdil. Višina članarine se je z 2 EUR dvignila na 5 EUR, s tem, da veterani niso zavezani plačevanju članarine.

(Foto: Monika Bači)