Ostalo

Skupno po državi 140 električnih polnilnic, vsaj ena nova tudi v Lendavi

Eko sklad bo finančno podprl 69 občin pri postavitvi polnilnih postaj za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Na razpisu izbrane občine bodo skupno predvidoma postavile 140 polnilnih postaj za električna vozila, 109 bo AC in 31 DC polnilnih postaj.

Eko sklad je včeraj v dopoldanskem času sporočil, da bodo med izbrane občine razdelili pol milijona evrov iz sklada za podnebne spremembe. Občine bodo na vseh za polnilnice predvidenih lokacijah primorane zagotoviti tudi po dve parkirni mesti za polnjenje vozil na polnilnico ter ustrezne talne označbe in prometne znake. Vse polnilnice bodo predvidoma postavljene do konca tega leta, na AC polnilnicah (polnilnice z izmenično napetostjo) pa bo možno polniti tudi električna kolesa.

V Lendavi imamo električno polnilnico že nekaj let

V Lendavi sicer imamo električno polnilnico že nekaj let. Ta se nahaja za nakupovalnim centrom Špar, pri stavbi enote Elektra Maribor, a bomo kot kaže prejeli še vsaj eno. V Pomurju so nepovratne finančne spodbude za nakup polnilnih postaj za električna vozila prejele občine: Cankova, Hodoš, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in Šalovci.

Eko sklad je tudi izbral nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki jih bo podprl pri osveščanju, izobraževanju in promociji projektov na področjih učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter trajnostne mobilnosti. Sklad je prejel 21 vlog, od teh jih je bilo 15 uvrščenih v ocenjevanje.

Eko sklad je v okviru razpisa finančne podpore izvajalcev izobraževalnih in komunikacijskih aktivnosti v letu 2017 izbral 16 dogodkov in projektov, ki jih bo izvedlo 13 organizacij, in sicer s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, trajnostne mobilnosti, izboljšanja kakovosti zraka in trajnostnega razvoja. Za sofinanciranje v skupni vrednosti skoraj 200.000 evrov je bilo izbranih pet projektov.