Ostalo

Skupaj odpisali 1,9 milijona evrov dolgov

Konec januarja se je zaključil projekt odpusta dolga, ki je bil del celotnega Paketa pomoči najranljivejšim skupinam prebivalstva. Sporazum o odpustu dolga je podpisalo 93 podjetij in 120 občin. V paketu pomoči so poleg občin in podjetij sodelovale tudi humanitarne organizacije Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Stanovanjski sklad RS in Vlada RS.

Skupaj so odpisali za 1.897.886,51 evrov dolgov. Od tega občine 555.174,51 evrov, podjetja 1.259.419,13 evrov, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 79.241,48 evrov in Finančna uprava RS 4.051,39 evrov.

“S projektom paketa pomoči smo zadovoljni. Prostovoljno in za dober namen smo združili podjetja, občine, humanitarne organizacije in vlado. Upam, da so vsi, ki so izpolnjevali kriterije in so imeli stare dolgove to priložnost izkoristili. Čudežev nismo obljubljali, pa vendar smo v paketu pomagali več kot 3.500 ljudem v stiski,” je ob zaključku projekta Paket pomoči povedala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak.

Podjetja in občine so prejela 7728 vlog. Od tega občine 1424 in podjetja 6304 vlog. Skupaj je bilo upravičenih 3604 vlog.

Občine, ki so odpisale največ dolga:
1.  Mestna občina Ljubljana: 129.561,26 evrov
2.  Mestna občina Maribor: 70.728,48 evrov
3.  Mestna občina Slovenj Gradec: 38.636,69 evrov

Podjetja (banke), ki so odpisala največ dolga:
1.  NLB: 227.544,76 evrov
2.  Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana: 110.248,23 evrov
3.  Domplan: 88.069,86 evrov
Nekatera podjetja se ne želijo izpostavljati.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo odpisali dolgove 148 posameznikom v skupnem znesku79.241 evrov. Finančna uprava RS je odpisala dolgove 133 posameznikom, skupna višina odpisa pa je bila 4.051 evrov.

V okviru paketa pomoči so se lotili tudi reševanja deložacij. Izdali so brošuro z nasveti, kako preprečiti deložacije. Ljudje namreč svojih pravic ne poznajo dobro, pa tudi svoje težave včasih začnejo reševati prepozno. Prav tako smo prvič skupaj s Stanovanjskim skladom RS poiskali prazna državna stanovanja. 11 jih je že na voljo in so opremljena. Podjetje Mömax jih je obnovilo. Petrol, Elektro Energija, Elektro Primorska so za obratovalne stroške prispevali denar. Prav ta način pomoči deložiranim družinam je tudi pilotni projekt reševanja deložacij, ki ga pripravljamo skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor. Komisija, ki jo sestavljajo Stanovanjski sklad, Ministrstvo za okolje, MDDSZ, humanitarne organizacije Rdeči Križ, Karitas in Zveza prijateljev mladine že izbira družine, s katerimi bodo sodelovale in jim pomagale pri aktivaciji.

Zadnji del paketa pomoči je pomoč prejemnikom socialnih transferjev. Številnim prejemnikom socialnih transferjev so namreč banke zaračunavale nadomestilo za izvrševanje sklepov o izvršbi in zavarovanju in jim s tem pobrale sredstva, ki so namenjena osnovnim stroškom za preživetje. Zato smo skupaj z Ministrstvom za pravosodje spremenili Zakon o izvršbi in zavarovanju, tako da zdaj prejemnikom denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, otroškega dodatka ti prejemki v celoti ostanejo.