Ostalo

Sezona ambrozije tik pred vrati. Njeno zatiranje je obvezno!

Nezadržno se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti na preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen.
Ambrozija cveti od začetka julija do konca oktobra. Odvisno od vremenskih razmer tudi prej. Ena rastlina lahko proizvede do nekaj milijard pelodnih zrn. Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Osebe, občutljive na cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo. Lansko leto smo na območju Lendave povišano obremenitev z zrni ambrozije prvič zabeležili že 21. julija.

Težavna ambrozija

Ambrozija je tujerodna invazivna vrsta, ki ima v Panonski nižini dobre pogoje za uspevanje. Za močno obremenjena območja, med katero spada tudi Prekmurje, je značilno, da so alergiki daljše obdobje izpostavljeni visokim dnevnim obremenitvam. Glavna sezona cvetnega prahu ambrozije se je lani začela v zadnjih dneh julija in je trajala do sredine oktobra, skupaj 82 dni.

Letni seštevek je znašal 10.948 zrn in je bil 15 % nižji kot v letu 2017. Na merilnih postajah v Mariboru in Ljubljani je bilo letos cvetnega prahu ambrozije 10-krat manj kot v Lendavi, kjer smo zabeležili 59 dni s povprečno dnevno obremenitvijo nad 20 zrn/m³ zraka, ki lahko izzove simptome bolezni (Jäger, 1998). V Mariboru je bilo takih dni 20, v Ljubljani le 12. Zelo visoke obremenitve (≥ 100 zrn/m³ zraka) so vztrajale od 7. avgusta do sredine septembra.

Ambrozijo je potrebno po zakonu zatirati

Za uspešen boj je treba ambrozijo uničiti pred cvetenjem. Rastline je potrebno odstraniti s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del tako, da se ne obrastejo več. V sezoni se jo lahko tudi večkrat pokosi ali pa se jo lahko zatira s herbicidom. Imetniki zemljišč (lastniki, upravljavci, najemniki) morajo sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih.