Sveže

Sebastijan Gjerkeš novi predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendava

Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava je opravilo redno letno skupščino, ki je tokrat bila volilne narave. Po štirih letih je na predsedniškem stolčku dozdajšnjega predsednika Jožeta Kleidermana zamenjal mladi vinogradnik, 32-letni Sebastijan Gjerkeš iz Dolge vasi. Prejel je soglasno podporo vseh prisotnih in je hkrati bil tudi edini kandidat.
Člani društva vinogradnikov Lendava, skupno jih je sicer v društvo včlanjenih 104, so opravili redno letno skupščino v prostorih gostilne Ribiški dom Lendava, še pred tem pa prisluhnili predavanju s področja vinogradništva. Skupščine, ki je tokrat bila volilne narave, se je udeležilo 42 članov, ki so tekom skupščine razrešili staro vodstvo in imenovali novo. Na predsedniškem mestu je dozdajšnjega predsednika Jožeta Kleidermana iz Lendave zamenjal Sebastijan Gjerkeš iz Dolge vasi, ki je bil edini kandidat za predsedniško mesto in je prejel polno podporo prisotnih članov.

Društvo v preteklem letu

Člani društva so s svojimi aktivnostmi pričeli že v februarju, ko so obrezali vinsko trto pri lendavskem gradu ter pri prostorih društva. Konec meseca je sledilo ocenjevanje špricerjev, katerega se je udeležilo 28 vinogradnikov, komisija pa je odločila, da se najboljši toči z vinom Danila Varge. Meseca marca je bilo organizirano društveno ocenjevanje vin. Udeležba je bila nad pričakovano, je dejal Kleiderman, vina pa so v splošnem bila zelo dobro ocenjena. Aprila so člani društva sodelovali na razstavi Pirhi, vino in velikonočni izdelki, v mesecu maju pa so organizirali društveni izlet, na katerem so si ogledali dve kleti ter vinotoč. Ta mesec so organizirali tudi društveni piknik.

Člani društva so avgusta sodelovali na prireditvi Bogračfest, na katerem so osvojili 3. mesto. Septembra so sodelovali na prireditvi Lendavska trgatev, dan pred omenjeno prireditvijo pa so pripravili dogodek Večer lendavskega vina z 12 sodelujočimi vinarji oz. vinogradniki. Na Martinovo so razglasili vinsko kraljico Lendave. To je postala Lucija Šetar iz Radmožancev, v začetku decembra pa so sodelovali na dobrodelnem dogodku Kaplica kulture z vinsko kraljico Lendave, na katerem so zbrali in DOŠ II Lendava izročili 766 evrov. Kot je na koncu poudaril Kleiderman, so celoten plan, ki so si ga zadali za leto 2022, uresničili.

Sebastijan Gjerkeš

Finance in disciplinska komisija

Društvo je v letu 2022 imelo skupno 45.689,01 evrov prihodkov in 34.795,82 evrov odhodkov. Razlika med prihodki in odhodki torej znaša +10.893,19 evrov. Na dan 31.12.2022 je stanje na bančnem računu društva znašalo 8.240,59 evrov in gotovine v blagajni 2.332,14 evrov. Iz zapisnikov upravnega odbora je med drugim bilo moč videti, da se je upravni odbor sestajal redno, sklepi pa da so realizirani. Kar se inventurnega poročila tiče, je razvidno, da se popisano stanje ujema s knjigovodskim. Vsa poročila so bila potrjena.

Je pa nekaj dela lansko leto imela disciplinska komisija. Ta se je sestala zaradi ene kršitve pri delu in s tem posledično zaradi okrnitve imena. Društvo je prejelo 4.000 evrov globe, predsednik društva pa 1.200 evrov. Skupno globo (5.200 evrov) je poravnal kršitelj, “s čimer je ta olajšal težo prekrška,” je bilo moč slišati. Disciplinska komisija mu je izdala opomin.

Novoizvoljeni organi društva

  • Predsednik: Sebastijan Gjerkeš
  • Podpredsednica: Marika Feher
  • Preostali člani upravnega odbora: Jože Kleiderman, Marjan Koren, Borut Smej, Egon Krampač, Ludvik Bokan, Csaba Feher in Tibor Adorjan (ki je tudi blagajnik)
  • Nadzorni odbor: Peter Kleiderman (predsednik), Aleksander Magyar, Franc Kocet, Alojz Pahor (nadomestni član), Branko Lovrak (nadomestni član)
  • Disciplinska komisija: Branko Horvat (predsednik), Franc Kepe, Boris Denša, Stanko Novak (nadomestni član), Marina Vida (nadomestna članica)

Na koncu sta bili podeljeni še dve priznanji za dolgoletno delo v društvu in sicer sta ju prejela Ludvik Bokan in Alojz Pal.

Jože Kleiderman (levo) in Marjan Koren (desno)