Sveže

Se projekta “Čez mesto Lendava do stolpa Vinarium” ter “Večnamenska dvorana” oddaljujeta?

Na Občini Lendava so prepričani, da bosta projekta “Čez mesto Lendava do stolpa Vinarium” ter “Večnamenska dvorana” velik doprinos za prebivalce in predvsem obiskovalce mesta in, da se občini s tem ponuja priložnost za izjemni napredek. Da bi projekta lahko tudi dejansko zaživela so seveda potrebna finančna sredstva, katera pa iz kohezijskega sklada za omenjena projekta ne bo mogoče črpati vsaj do konca leta 2027.
Včeraj je bila na sporedu 19. redna seja Državnega zbora, na kateri so v prvem delu poslanke in poslanci imeli priložnost postavljati usta poslanska vprašanja. Eno izmed vprašanj je pomurski poslanec Dejan Süč postavil ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku in sicer o financiranju projektov “Čez mesto Lendava do stolpa Vinarium” ter “Večnamenska dvorana” iz evropskih kohezijskih sredstev. Kot kaže, financiranja omenjenih dveh projektov iz kohezijskih sredstev vsaj do leta 2027 ne bo možno. Süč sicer omenja, da je bilo za projektno dokumentacijo ter nakup zemljišč porabljenih že milijon in pol evrov.

Spomnimo – Večnamenska dvorana: V mesecu oktobru 2021 je na Upravni enoti Lendava bila vložena dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je bila uspešno pridobljena 22.11. istega leta. Športna dvorana je sicer v okviru načrta za okrevanje in odpornost pri prejšnji vladi “bila spoznana kot strateško prava investicija,” so takrat sporočili iz Občine Lendava, takratna vlada pa je dala neposredno podporo omenjenemu projektu.

Spomnimo – Čez mesto Lendava do stolpa Vinarium: Iz Lokacijskih informacij, z dne 14. januarja 2021 in z dne 4. marca 2021, je razvidno, da je na območju predvidene trase žičniške naprave sprejet prostorski akt, ki omogoča graditev žičniške naprave. Ministrstvo za infrastrukturo je v predhodnem postopku, na podlagi utemeljenih zahtev za obstoj zadostne potrebe po žičniški napravi, izdalo odločbo o utemeljeni gradnji žičniške naprave in sicer marca 2023. Vlada na svoji 84. redni seji (december 2023) sprejme sklep, da se na podlagi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb Občini Lendava podeli koncesija za graditev krožno kabinske žičnice v Lendavi za 40 let. Občina Lendava tako lahko zaprosi za gradbeno dovoljenje.

Vprašanje pomurskega poslanca Dejana Süča:

“Spoštovani minister. Jaz vedno povem, ljudje si zaslužijo eno poštenost, torej, da vedo o čem govorimo in predvsem z vidika lokalne regionalne skupnosti, tudi sami prihajate iz lokalnega okolja kot taki, bili ste župan, veste da si državljani zaslužijo, da vedo kateri so tisti projekti, ki imajo neko financiranje vendarle zagotovljeno. In zdaj vi ste rekli, približno 450 milijonov evrov bo v tem obdobju na voljo, to je na 12 regij je približno 38 milijonov. Če govorim že o samem Pomurju, je kar nekaj projektov večnamenskih dvoran, ki bi se naj na ravno ta razpis prijavljale torej že trije projekti, če prav vem, recimo v Murski Soboti, v Moravskih Toplicah in Lendavi presegajo ocenjeno vrednost okoli 40, 45 milijonov. Torej, dejstvo je, da nekaj vsega ne bo mogoče iz tega sofinancirati in ravno zaradi tega postavljam to vprašanje, sem ga že na nek način postavil, da bi dejansko bili ljudje seznanjeni, kaj je tisto, kar je mogoče, kaj pa je na nek način le politična obljuba, ker potrebno je vedeti, torej, davkoplačevalski denar v eni manjši občini, eni občini Lendava, ki ima približno po glavarini recimo 10 tisoč prebivalcev, to pomeni 7 in pol milijonov evrov recimo, glavarine, en projekt, kot je večnamenska dvorana, ki je bil pred nekaj leti ocenjen na 18 milijonov evrov, torej danes z inflacijo verjetno cena že presega 20 milijonov plus še sama gondola, ki je čez 10, 12 milijonov evrov, je to resna, resna cena, zaradi katere se mi moramo tudi v tem parlamentu o tem pogovarjati …”

Dejan Süč

Odgovor ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška

“Torej cilji kohezijske politike vključujoč z dogovorom za razvoj regij ne predvidevajo nobenih graditev objektov. Torej, cilj evropske kohezijske politike 2021-2027 je vlaganje v znanje, inovativnost, v digitalno preobrazbo in v obnovljive vire energije ter še nekaj drugih, kar se tiče ostalih ciljev. Mi smo se uspeli izpogajati v pogajanjih z Evropsko komisijo samo za dve vrsti objektov: strojna fakulteta v Ljubljani in pa INOVO v Mariboru. To so edine stavbe, edini zidovi za katere smo se uspeli izpogajati z Evropsko komisijo. Odgovor je zelo jasen. V kohezijski kohezijskem obdobju 2021-2027 iz kohezijskih sredstev ni mogoče graditi ne telovadnic, ne vlečnic in ne ostalih objektov, ampak samo tisto, kar je v ciljih zelo jasno zapisano, kar pa ne pomeni, da investitorji lahko pridobijo sredstva bodisi iz direktno iz evropskih skladov, če so izpolnili pogoje, ali pa iz državnega proračuna, kjer pa so razpisi iz naslova ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport seveda že najavljeni. Torej še enkrat zelo jasno, iz kohezije za zidove, razen za strojno fakulteto in projekt in INOVO v Mariboru denarja ni namenjenega.”

Dr. Aleksander Jevšek