Ostalo

Se nam obeta ureditev čebelarskega izobraževalno promocijskega centra Pomurja?

V sklopu sejma AGRA je bila nedelja, 22. avgusta rezervirana za čebelarje, gozdarje in rejce avtohtonih pasem živali. Med drugim so prisotni podpisali tudi pismo o nameri o skupnem prizadevanju za ureditev čebelarskega izobraževalno promocijskega centra Pomurja. Ob tej priložnosti je pismo o nameri za vzpostavitev čebelarskega izobraževalno promocijskega centra Pomurja podpisal župan Občine Lendava, Janez Magyar.
Kmetijski minister Jože Podgoršek je najprej podelil priznanja za najboljše med različnimi vrstami medu, sledilo je svečano razvitje praporja Čebelarske zveze društev Pomurja, v katero je vključeno tudi Čebelarsko društvo Lendava. Častni razvijalec praporja je bil predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki mu je pomagal Štefan Šemen, predsednik Čebelarske zveze Pomurja. V okviru dogodka je potekal tudi podpis pisma o nameri o skupnem prizadevanju za ureditev čebelarskega izobraževalno promocijskega centra Pomurja, ki ga je podpisalo veliko pomurskih občin, med njimi tudi Mestna občina Murska Sobota.

Podpisniki pisma o nameri si bodo v prihodnje s skupnimi močmi prizadevali vzpostaviti urejen prostor, v katerem bodo lahko čebelarska združenja izvajala izobraževalne aktivnosti za svoje člane in tudi za širšo javnost, hkrati pa bo prostor služil v promocijske namene (izvedba različnih predstavitev na temo čebelarstva, kot je medeni zajtrk, dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev, dan medu ipd.)  Načrtovani prostor bo v prihodnje služil tudi za aktivnosti osveščanja širše javnosti o pomenu in pravilni uporabi FFS, varovanju okolja, zdravi prehrani ter o pomenu sajenja medovitih rastlin za ohranjanje vseh opraševalcev.