Sveže

Se bo v letu 2024 naposled pričel realizirati projekt Hiša obrti in rokodelstva?

Občina Lendava je za objekt Hiša obrti in rokodelstva že dvakrat poskusila s prijavo na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo kulturne dediščine, vendar neuspešno, predvsem zaradi načrtovane vsebine objekta po obnovi (obrtništvo, podjetništvo), ki nekako ne sodi pod navedeno ministrstvo oz. predmetni razpis. Občina bi tako projekt naposled vendarle lahko realizirala in sicer prihodnje leto.
Stavba je edinstvena in izjemna, a trenutno v klavrnem stanju

Na prvi pogled, z Glavne ulice skromna pritlična zgradba, se v smeri Spodnje ulice bogato razširi, tako prostorsko kot globinsko, saj ima v delih zgradbe tudi v štiri etaže, krasijo jo izjemni kletni prostori, izjemna ledenica in nadstropje obdano z atraktivnim lesenim gankom, celotna stavbna masa v obliki črke U pa ustvari prostor notranjega dvorišča. Stavbi se torej želi vrniti nekdanji večfunkcionalni značaj, kar bi v staro mestno jedro privabilo različne ciljne skupine lokalnega prebivalstva, obenem pa bilo privlačno tudi za turiste. Celovita stavbna in vsebinska revitalizacija stavbnega kompleksa bi sicer bila izhodišče revitalizacije starega mestnega jedra Lendave.

Novo možnost za prijavo na Občini Lendava vidijo v novi finančni perspektivi 2021-2027 v okviru dogovora za razvoj regij (DRR). Razvojne prioritete, ki jih zasleduje in financira Regionalni razvojni program pomurske regije 2021-2027 (RRP), so:

  • Pametna regija
  • Zelena regija (kanalizacija, vodovod)
  • Povezana regija
  • Socialna regija
  • Privlačna regija

“V sklopu razvojne prioritete 1. Pametna regija se bodo sofinancirali tudi podjetniški inkubatorji. Občina Lendava si želi še bolj vzpodbuditi podjetniško iniciativo mladih podjetnikov, da se jim omogoči razvoj in izvajanje njihovih poslovnih idej. Potencial, kjer bi podjetniki lahko realizirali svoje poslovne ideje, vidimo ravno v objektu “Hiša obrti in rokodelstva.” Sedaj je ta vključena v NRP na postavki Oživimo staro mestno jedro Lendave, za potrebe doseganja cilja sofinanciranja in prijave na razpis pa jo moramo na novo umestiti. Tako odpiramo novo postavko Podjetniški inkubator Lendava,” so zapisali na Občini Lendava.

Ocenjena vrednost projekta je 1.629.493 EUR, od tega znaša znesek sofinanciranja 1.229.626 EUR, lastni delež pa 399.867 EUR. V letu 2023 je predvidena  novelacija investicijske dokumentacije, v letu 2024 pa prijava projekta in pričetek realizacije (gradbeno obrtniška dela, stroški nadzora in koordinacije varstva pri delu).