Ostalo

S spremembo zakona o izvrševanju proračuna višje povprečnine in letni dodatek za vse upokojence

Vlada je določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov, ki prinaša višje povprečnine za občine in letni dodatek za vse upokojence.

Vlada je na četrtkovi redni seji določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018, ki ga bo poslala v sprejem državnemu zboru.

S predlaganim členom se povečuje višina povprečnine za občine, in sicer na 533,5 evrov. S socialnimi partnerji po posredovanju proračuna v državni zbor sklenjeni dogovori, ki predstavljajo večji obseg sredstev za stroške dela javnih uslužbencev, od predvidenega. Sredstva za ta namen se bodo v proračunu države zagotovila s prerazporeditvami.

Na podlagi izhodišča, da se v letu 2017 letni dodatek zagotovi vsem upokojencem, se s predlagano spremembo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018 spreminja ureditev izplačila letnega dodatka v letu 2017. Medtem ko se cenzusi za pridobitev določene višine letnega dodatka dvigujejo navzgor glede na januarsko uskladitev, pa se zneski letnega dodatka za posamezne razrede v primerjavi z letom 2016 zvišujejo za 10 EUR. Za uživalce pokojnin in nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerih višina pokojnine oziroma nadomestila presega znesek 760,01 EUR, se dodatno uvaja nov, zadnji razred letnega dodatka v višini 90 EUR. Na takšen način se letni dodatek zagotavlja vsem upokojencem ter prejemnikom nadomestil iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tudi tistim z višjimi pokojninami oziroma nadomestili.

Z uveljavitvijo tega zakona bodo nastale finančne posledice za proračun 2017, in sicer 7,2 milijonov eurov v povezavi s povišanjem povprečnine in 21 milijonov eurov za pokojninsko blagajno v povezavi s spremembo določb o letnem dodatku za upokojence. Sredstva se bodo zagotovila s prerazporeditvami v proračunu države in v finančnem načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.