Ostalo

Romi po vsem svetu danes praznujejo svoj dan

Romi po vsem svetu 8. aprila praznujejo svoj dan. Le-ta je bil izbran na njihovem prvem svetovnem kongresu leta 1971 v Londonu. Romski aktivizem je v slovenskem prostoru dosegel svoj preboj leta 1990 z ustanovitvijo društva Romani Union Murska Sobota in ga nadgradil z ustanovitvijo Zveze Romov Slovenije leta 1996.
Upoštevajoč zgodovinske zapise sega zgodovina bivanja Romov na slovenskih tleh približno 500 let nazaj. Danes romska etnična manjšina predstavlja pomemben del slovenske družbe, saj s svojo kulturo in jezikom, skupaj z italijansko in madžarsko narodno manjšino, tvori temelj multikulturnosti v Republiki Sloveniji. Pomembno je poudariti, da nobena od 28 držav članic Evropske unije področja romske skupnosti nima urejene s posebnim zakonom, kot imamo to urejeno v Republiki Sloveniji. Romska skupnost je v večini preostalih držav obravnavana skupaj z drugimi manjšinami v skupnem manjšinskem zakonu, zato je lahko Slovenija pri tem jasen zgled ostalim državam.

V Sloveniji živi nekaj manj kot 10 tisoč Romov. Krovni zakon o romski skupnosti Romsko problematiko v Sloveniji ureja krovni zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Določa predvsem organiziranost Romov na državni in lokalni ravni ter financiranje. Zakon posega tudi na področja zaposlovanja, vzgoje in izobraževanja ter bivalnih razmer v romskih naseljih.

Izhajajo iz Indije, v Evropi jih je med osem in deset milijonov Beseda Rom sicer pomeni človek, Roma pa ljudje ali ljudstvo. Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah. Izhajajo iz Indije, v Evropi jih je med osem in deset milijonov. Predsednik Zveze Romov Slovenije poudarja, da je romski narod kljub selitvam skozi stoletja v evropskem in drugih prostorih uspel ohraniti svojo pristno identiteto in kulturo. Brez teh Romov po njegovem mnenju že zdavnaj ne bi bilo.

Kljub temu, da so prišli na naše ozemlje pred več kot pol tisočletja, nekateri še vedno težko presegajo kulturne razlike z okoliškim prebivalstvom, še vedno se preveč zapirajo v svoj način življenja, ne pošiljajo otrok v vrtce in šole, tako z okoliškimi ljudmi ni pravih povezav, nastajajo novi zidovi in meje. Pri nas so problem tudi namestitvene razmere in izgradnja osnovne infrastrukture ….