Sveže

Robert Ščap: “Projekt Strategije razvoja Občine Kobilje temelji na ideji vsakega občana”

Občina Kobilje je pred kratkim pristopila k oblikovanju strateškega dokumenta, v katerem želijo natančno definirati smer razvoja občine. “Prihodnost vsake skupnosti je potrebno načrtovati skrbno, odločno in odgovorno. Smeli vmesni cilji oblikujejo skupaj celoto razvite, napredne, prepoznavne in življenju prijazne občine,” je dejal župan Občine Kobilje, Robert Ščap.
“Temelj vsake skupnosti so seveda posamezniki – torej občani, ki so zainteresirani in dolžni oblikovati socialno in razvojno prijazno in pravično okolje, ki daje vsakemu čim boljše pogoje za uresničevanje svojih ciljev. Za uresničevanje navedenega, smo letos pristopili h konkretnim dejanjem priprave temeljnega in obsežnega dokumenta Strategije razvoja Občine Kobilje,” je za naš spletni portal dejal župan Občine Kobilje, Robert Ščap. Kot ta pravi, namen strategije ni, da predstavlja zbirko želja, pač pa nabor uresničljivih projektov in jasne smernice delovanja v prihodnje, “seveda po meri vseh nas, ki v Občini Kobilje živimo.”

Dokument, kot pomemben korak k dogovoru o načrtovanju prihodnosti občine zajema smernice nadaljnjega razvoja na vseh glavnih področjih delovanja občine po dogovorjenih prioritetah in bo tako služil kot izhodišče občinskemu svetu ter občinski upravi pri oblikovanju proračunov in tudi kot podlaga za pridobivanje dodatnih finančnih sredstev preko razpisov za investicije, poudarjajo in nadaljujejo, da bo strateški dokument zajemal še številne podatke in kazalnike, ki bodo zelo koristni za realizacijo zastavljenih nalog.

“Za kvalitetno sobivanje v občini je potrebno oblikovati jasne in uresničljive rešitve za izzive prihodnjih let, ki temeljijo na vrednotah ljudi naše skupnosti. Strategija bo tako oblikovana na osnovi povratnih informacij, mnenj ter predlogov občank in občanov, na osnovi katerih se bo soustvaril dogovor o viziji razvoja Občine Kobilje, saj občino sestavljamo in gradimo ljudje. Vsekakor si moramo zastaviti ambiciozne korake v smeri snovanja vizije prihodnosti Kobilja. Vsak ambiciozno zastavljen cilj in njegova realna uresničitev, seveda zahteva ustrezno pripravo,” je dejal Ščap.

Najprej anketiranje, za tem izvajanje

Dokument bodo v Kobilju, kot so dejali, zastavili na osnovi, ki bi se vsebinsko in idejno znala umestiti tudi v okviru širših strategij razvoja Pomurske regije in severovzhodne Slovenije. “Tako se v prvi fazi izvaja ciljno anketiranje, z namenom ugotoviti nivo zadovoljstva občanov na različnih področjih, povezanih z življenjem v Občini Kobilje. Hkrati pa je anketnik zasnovan tako, da omogoča dodatni poziv k aktivnostim izražanja, uresničevanja želja in k predlogom, idejam za investicije v prihodnosti na področju Občine Kobilje. Tako pripravljen dokument bo seveda v zadnji fazi usklajen in potrjen na Občinskem svetu Občine Kobilje,” zaključujejo.

Robert Ščap, župan