Ostalo

Rekonstrukcija in dozidava vrtca v Turnišču

V Turnišču bodo rekonstruirali in dozidali vrtec. Projekt obravnava rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela večnamenskega objekta v vrtec, opravljena pa bo tudi dozidava. Z izvedbo projekta bodo pridobljeni novi prostori, natančneje dve igralnici za drugo starostno obdobje, torej 22 otrok na posamezno igralnico.
Občina Turnišče, investitor, načrtuje izvedbo projekta v dveh fazah. V prvi fazi projekt predvideva rekonstrukcijo in spremembo namembnosti dela večnamenskega objekta v vrtec ter dozidavo, za katero investitor že ima urejeno gradbeno dovoljenje. Prizida se pokrita terasa na jugovzhodni strani za potrebe igralnice in prizida vetrolov na severovzhodni strani. V drugi fazi se izvede prizidava večnamenskega prostora za potrebe vrtca dimenzije 12,72 m x 11,45 m, ki se izvede med obstoječim vrtcem in večnamenskim objektom. Druga faza se izvede v primeru sofinanciranja s strani Ministrstva za znanost, izobraževanje in šport, preko razpisa.

Vrtec Turnišče s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe za vzgojo, izobraževanje in varstvo otrok na območju Očine Turnišče, ki zajema KS Turnišče, KS Renkovci, KS Nedelica, KS Gomilica. Vrtec obsega pet igralnic v vrtcu in dve igralnici v šoli ter vse druge potrebne bivalne prostore za izvajanje vzgojno – izobraževalnega dela in lastno kuhinjo. V vrtcu je zaposlenih 20 oseb od tega 16 strokovnih delavcev in 4 tehnični delavci.