SvežeIz občinskega sveta Občine Lendava

Reka Mura s poplavnim pasom na območju občine Lendava se bo, kot kaže, zavarovala kot krajinski park

Območje reke Mure s svojim poplavnim pasom predstavlja izjemno naravno dediščino občine Lendava, prav tako Pomurja in celotne Slovenije. Predvsem na območju občine Lendava je Mura v precejšnji meri še ohranila svojo prvobitnost. Občinski svet občine Lendava je na minuli seji občinskega sveta soglašal, da se v skladu z Zakonom o ohranjanju narave reka Mura s poplavnim pasom na območju občine Lendava zavaruje kot krajinski park, občinski upravi pa je tudi naložil, da na Ministrstvo za okolje in prostor posreduje pobudo za ustanovitev zavarovanega območja.
Reka Mura je s svojim obrežnim pasom in poplavnim gozdom, na odseku med Hotizo in tromejo na območju Murske šume, habitat blizu 70 zavarovanih živalskih in rastlinskih vrst. Na tem območju je razglašenih tudi 30 naravnih vrednost in več na novo predlaganih naravnih vrednost. Med naravnimi vrednotami velja izpostaviti: mrtvice ob reki Muri z specifičnimi in ogroženimi vrstami kot so kačji pastir, zelena deva, nižinski urh in panonski pupek, Mursko šumo, sonaravne odseke reke s prodišči, na katerih gnezdijo specializirane vrste ptic je mali deževnik.

Mrtvice reke Mure so jezerca, ki so z leti izgubila povezavo z matično reko, so mrtvi rečni rokavi, ki so s svojo umirjenostjo nasprotje silovitega rečnega vodotoka. Zaradi biotske pestrosti, bogatega rastlinskega in živalskega sveta so edinstveni naravni biseri naše dežele. Med najlepše mrtvice v Sloveniji gotovo spadata Muriša in Potkova; obe se nahajata v neposredni bližini Murske šume. Gostita številne rastlinske in živalske vrste, ki jih obiskovalec lahko občuduje skozi vse leto. Posebno lep je pomladanski in poletni čas, ko mrtvice obiščejo številne ptice, ali pa čas, ko zasvetijo lokvanji. Pozimi mrtvice in jezera zamrznejo skoraj do dna, vendar vodne živali v njih klub temu preživijo.

45. člen Zakona o ohranjanju narave določa, da zaradi varstva naravnih vrednot ali zaradi ohranitve naravnih procesov ter določitve načina izvajanja varstva naravnih vrednot izvajajo država in lokalne skupnosti ukrepe varstva naravnih vrednot, pri čemer Lokalna skupnost izvaja ukrepe (pogodbeno varstvo, zavarovanje, začasno zavarovanje in obnovitev) za varstvo naravnih vrednot lokalnega pomena. Postopek vzpostavitve krajinskega parka je določen v 55. členu Zakona o ohranjanju narave.

Izjemno naravno dediščino območja reke Mure priznava tudi država, tako je predlog zavarovanja reke Mure s strani Občine Lendava na sestanku januarja letos pozdravil tudi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, ki je podal tudi strokovne razloge in utemeljitve za zavarovanje tega območja (priloga) in predlagal, da Občina Lendava na Ministrstvo za okolje in prostor poda pobudo za ustanovitev zavarovanega območja.

“Ustanovitev zavarovanega območja bo potekalo v skladu z 55. členom Zakona o ohranjanju narave. Tako bo lahko navedeno zavarovano območje ustanovljeno skupaj z državo ali samo s strani naše občine, kar bo potrebno urediti s sprejemom akta o zavarovanju območja, v katerem bo potrebno določiti način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti. Z zavarovanjem tega območja pa bi se ta naravnost ohranila in tudi omogočila njeno večjo vrednoto,” so zapisali pri Občini Lendava.

Seznam naravnih vrednost na območju reke Mure z obrežnim pasom v občini Lendava