Ostalo

Reka Mura posvojila ukrepe projekta Natura Mura

V začetku maja je Mura poplavila svoje mrtvice, rokave in poplavne gozdove. Prva visoka voda po izvedbi renaturacijskih ukrepov v okviru projekta Natura Mura je predstavljala tudi prvi pravi preizkus uspešnosti teh ukrepov.
Po izrazito sušnem letu 2022, ko je Mura dosegala izjemno dolgotrajne nizke pretoke, so letošnjo pomlad zaznamovali visoki vodostaji reke. V nekaj tednih je reka zabrisala sledi gradbenih posegov ob reki ter na renaturiranih delih struge začela ustvarjati značilne habitate naravne rečne dinamike, kot so erozijske brežine, plitvine, zatoki in sipine.  Novi rokavi so dobili sonaravno oblikovane brežine, mrtvice in mlake so se napolnile do vrha. Tudi mladim sadikam poplavnih gozdov vlaga v tleh zagotavlja odlične pogoje za rast.

Partnerje projekta tako razveseljuje pogled na reko in obrečne prostore, saj se kaže, da so ukrepi, ki so jih izvajali v okviru projekta Natura Mura, uspešni in potrebni. Reka je tako pridobila nazaj nekaj svoje naravne rečne dinamike iz preteklosti, s tem pa vzpostavila značilne obrečne habitate nižinske poplavne reke.

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor ter s projektnimi partnerji Direkcijo RS za vode, Zavodom za gozdove Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Občino Velika Polana in Razvojnim centrom Murska Sobota, marca 2020 začel z izvajanjem projekta Natura Mura, ki bo trajal do decembra 2023. Projekt v vrednosti 4,6 milijona EUR je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Aktivnosti na terenu o predvidene vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure.

Obnova rečne dinamike in vodnih habitatov predstavlja največji in najpomembnejši sklop aktivnosti projekta – obnovo dveh mrtvic, dvajsetih mlak, šestih rokavov in renaturacijo struge reke Mure na štirih odsekih v skupni dolžini 2,6 kilometra. Osnovni cilji izvedbe vodarskih aktivnosti je ponovna vzpostavitev naravne rečne dinamike in izboljšanje vodnih razmer v okoliških poplavnih gozdovih ter življenjskega prostora za vrste, ki za svoj razvoj potrebujejo vodo.