Ostalo

Redni letni zbor krajanov Dolge vasi

Vodstvo krajevne skupnosti Dolga vas je pripravilo redni letni zbor krajanov, na katerem so predstavili delo v minulem letu, predstavili načrte za letošnje leto ter predstavili finančni izkaz poslovanja KS za leta 2019, 2020 in 2021.
V dvorani vaškega doma v Dolgi vasi je vodstvo tamkajšnje krajevne skupnosti pripravilo redni letni zbor krajanov. Udeležilo se ga je kakih 50 krajanov, ki so prisluhnili poročilu minulega leta, načrtom za naprej ter finančnemu poročilu za leta 2019, 2020 in 2021. Kot je uvodoma dejal predsednik KS Borut Bači, so pri krajevni skupnosti v minulem letu bili aktivni kolikor se je le dalo in v sklopu tega naredili maksimum možnega. Tudi sami so se namreč spopadali z epidemiološkimi ukrepi, ki so dušili tako delovanje krajevne skupnosti kakor tudi večino družabnega življenja v vasi.

Za tem je Igor Kolenko predstavil finančni del. Največji strošek predstavlja elektrika ter projekt menjave stavbnega pohištva v letu 2020 (17.673 EUR). Glavni prihodki krajevne skupnosti so glavarina (6.190 EUR, ta je zagotovljen prihodek in se redko spreminja), donacije fizičnih in pravnih oseb, najemnine za uporabo vaškega doma ter razpisi (Sklad BGA, 7.000 EUR). Krajevna skupnost je imela v letu 2019 14.417 evrov odhodkov, v letu 2020 25.723 evrov odhodkov in v letu 2021 13.846 evrov odhodkov. Kar se tiče prihodkov, pa so številke sledeče: Leto 2019 13.108 evrov (1.309 evrov negativnega poslovanja na koncu leta), leto 2020 25.813 evrov (90 evrov pozitivnega poslovanja na koncu leta) ter leto 2021 12.787 evrov (1.058 evrov negativnega poslovanja na koncu leta).

Vodstvo krajevne skupnosti se sicer lahko pohvali z marsičem. Uspeli so zamenjati stavbno pohištvo v celotnem vaškem domu, opravili so oplesk sten, prelakiran je bil oder, uredili so sobo za odrom, ki ga je že pred leti zalila voda in je bil v izjemno slabem stanju, generalno so sčistili kuhinjo, s pomočjo sredstev iz razpisov sanirali vaški zvonik ter postavili igrala. Med drugim so si zadali oplesk fasade, kar pa jim žal do sedaj ni uspelo, prav tako bi bilo potrebno posodobiti kuhinjo in zamenjati klimatske naprave v dvorani vaškega doma, obnoviti bi bilo potrebno tudi ogrevalni sistem vaškega doma, sanirati oz. postaviti ograjo na pokopališču, nasproti gostilne želijo urediti vaški park in preseliti tja prešo, ki je ob omenjenem gostinskem objektu. V vaško infrastrukturo je v minulih letih bilo vloženih okrog 36.000 evrov, kar polovico denarja pa je prišlo iz madžarskega sklada BGA.

Letošnje leto želijo izvesti vsaj sedem dogodkov: Velikonočne delavnice, postavitev mlaja in kresovanje, Dan špargljev in špargljevih jedi (21. maj), Vaški dan, srečanje s starejšimi občani, Miklavževanje in obdaritev otrok ter Spominski dan Janija Fehérja.

Prisotni so med drugim izpostavili tudi nekaj težav: Težave z neurejenostjo ob hišah, slabo stanje pločnikov in odvržene smeti nasproti bencinskega servisa Petrol.