Sveže

Redna letna skupščina: Tudi Hrvaško kulturno društvo Pomurje iz Lendave v minulem letu zaznamovala epidemija

Minulo soboto so se člani Hrvaškega kulturnega društva Pomurje iz Lendave zbrali v prostorih društva na Glavni ulici in opravili redno letno skupščino. Tudi omenjeno društvo je v letu 2020 zaznamovala epidemija, a so kljub temu bili aktivni in pridobili 11 projektov.
Kot je bilo moč slišati uvodoma, so v društvu kljub vsem dobro poznani epidemiološki situaciji pridobili 11 projektov in jih tudi uspešno realizirali. Projekti so bili pridobljeni iz dveh strani in sicer iz Javnega sklada za kulturo RS: Tisk 2 številk revije Glas, Likovna razstava međimurski slikarji iz zbirke Pohižek, Prekmurski plesi in Teden hrvaške kulture v Lendavi. Projekti, pridobljeni s strani Občine Lendava: Javni poziv za kulturo, Javni poziv za turizem, Kiprska kolonija-spomenik Nikoli Zrinski VII, Ureditev hrvaškega kulturnega centra Zrinski, Teden hrvaške kulture v Lendavi, Ureditev dvorišča Hrvaškega kulturnega centra Zrinski, in Centralni državni urad za Hrvate v zamejstvu. “Vsi projekti so zaključeni, izdelana in uspešno zaključena so bila izvedbena in finančna poročila,” so dejali

V letu 2020 je bilo opravljenih 5 sej izvršnega odbora (nekatere so bile dopisne), izvoljena je bila Strokovna komisija za izbor spomenikov in grafično oblikovanje Hrvaškega kulturnega doma Zrinski, s strani Občine Lendava je bila pridobljena dokumentacija in dovoljenje za postavitev spomenika Nikoli Zrinski VII na dvorišču glavne ulice 28, izvedena je bila humanitarna akcija “Potres na Hrvaškem” za pomoč žrtvam potresa v Banovini in naročena je bila kiparska kompozicija Nikole Zrinskega VII.

Od kulturnih in turističnih prireditev so organizirali likovni razstavi “Skrivnosti podvodnega sveta” avtorja Borislava Vrbanca in Međimurski slikarji iz zbirke Pohižek v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, Teden hrvaške kulture v Lendavi: Razstava 15 let HKD Pomurje, virtualna predstavitev 27. številke Glas HKD Pomurje, ki je tokrat bila monografija, film “Navidezne razstave” v treh delih zamenljive vsebine: 15 let HKD Pomurje -predstavitev HKC Zrinski Nikola Zrinski VII Čakovec, 6. Međimurski sejem na stolpu Vinarium in sodelovanje na trgžnici v Lendavi.

Folklorni ansambel

Začetek leta so zaznamovale dejavnosti in nastopi Folklornega ansambla. Nastopili so na humanitarni prireditvi v Mačkovcu in posneli nastop ob 10. obletnici Društva Primorcev in Istranov v Prekmurju v Benici. Tamburaši HKD so samostojno nastopili na kulturnem dogodku odprtja razstave Skrivnosti podvodnega sveta in na Etno večeru v Moravskih toplicah, nova folklorna koreografija “Prekmurski plesov” je bila že skorajda zaključena, a so se vaje ustavile zaradi epidemiološke situacije. Folklorna skupina se tako od 15.3.2020 do danes še ni srečala na vajah, tamburaši so občasno vadili, kolikor so dovoljevale epidemiološke mere. “Prostori in dvorišče Hrvaškega kulturnega centra Zrinski se redno vzdržujejo, krijejo se komunalni stroški (elektrika, voda, kanalizacija in odvoz smeti),” so dejali.

Finance

V izkazu poslovnega izida so izkazani poleg prihodkov in odhodkov nepridobitne dejavnosti še prihodki in odhodki pridobitne dejavnosti. Za posamezno vrsto prihodkov in odhodkov se vodijo ločene – analitične evidence. Prihodki nepridobitne dejavnosti se nanašajo na prejeto dotacijo Občine Lendava za delovanje društva, donacijo iz sredstev dohodnine za leto 2019, na sredstva prejeta iz Republike Hrvaške (Ministrstvo za financiranje Republike Hrvatske, Grad Mursko Središče) dotacijo JSKD (projekti), donacije pravnih in fizičnih oseb, članarino članov in finančne prihodke (pozitivne obresti za stanje na poslovnem računu in na ostale prihodke).

Prihodki nepridobitne dejavnosti znašajo 23.449,77 EUR, prihodki pridobitne dejavnosti pa se nanašajo na prihodke od opravljenih storitev in prihodke od prodaje blaga (nastopi na različnih dogodkih, iztržki po blagajni). Prihodki pridobitne dejavnosti znašajo 859,00 EUR. Odhodki nepridobitne dejavnosti skupaj za leto 2020 znašajo 19.390,68 EUR. Odhodki pridobitne, ki se nanašajo na stroške materiala (stroški nabave potrošnega materiala za izvedbo dogodka, pisarniški material) stroške storitev (stroški računovodskih storitev, najem blagajne,) in stroške amortizacije (amortizacija prenosne blagajne) znašajo 859,00 EUR. Na dan 31.12.2020 je izkazan presežek prihodkov nad odhodki nepridobitne dejavnosti v višini 4.059,09 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se prenese na društveni sklad. Sredstva na dan 31.12.2020 znašajo 45.194,01 EUR.