Ostalo

Razpršeni hotel Vinarium, zgodba o uspehu: Preprosta platforma in vedno večja prepoznavnost!

Razpršeni hotel Vinarium je še ena zgodba o uspehu na področju turizma v občini Lendava, za kar je Zavod za turizem in razvoj Lendava prejel tudi priznanje Pomurske turistične zveze za profesionalno delo na področju turizma. Da razpršeni hotel Vinarium ni brca v temo, potrjujejo tudi številni odzivi, odmevi in ocena 9,1!
Zavod za turizem in razvoj Lendava je projekt Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah oz. kot so ga kasneje tržno poimenovali Razpršeni hotel Vinarium,  izoblikoval in pripravil v začetku leta 2017 ter uspešno pridobil sredstva iz naslova CLLD. “S projektom smo želeli ustvariti platformo s katero bomo slehernemu lastniku zidanic na našem območju omogočili opravljanje turistične dejavnosti oz. posameznikom ponudili priložnost v lokalnem okolju za dodatnih zaslužek. Seveda pa smo želeli ustvariti tudi dodatno ponudbo za turiste,” je uvodoma dejal Rok Petje, vršilec dolžnosti direktorja.

“Nam je uspelo? Vsekakor da! Omenjeno priložnost je prepoznalo 12 lastnikov, ki so v prvem letu delovanja sklenili sodelovanje z nami in s čimer smo v Lendavi pridobili dodatnih 64 ležišč, ki predstavljajo dodatno ponudbo ob sicer tradicionalnih nočitvenih kapacitetah v termah,” nadaljuje Petje. V letu dni delovanja (Kljub aktualnim razmeram v zvezi z epidemijo in zimskimi meseci) so generirali več kot 700 nočitev z več kot 200 zasedenimi dnevi in s povprečno dolžino bivanja 2,25 noči. Zaradi uspešnega črpanja sredstev je ZTR oz. s tem Občino Lendava projekt stal zgolj 5.167,58 EUR, vsa preostala sredstva so uspešno zagotovili iz projektnih virov. Skupna povprečna ocena gostov pa je kar 9,1!

“Na podlagi omenjenih dejstev in podatkov, ki si jih boste lahko prebrali v nadaljevanju poročila, smatramo projekt kot izjemno uspešen, kar prepoznavajo tudi številne druge organizacije in institucije, ki so si projekt ogledali kot primer dobrih praks, s čimer postajamo kompetenčni center za razpršene hotele. Redno dobivamo povpraševanja po širitvi projekta v druga okolja, občine in regije. Aktivno tudi pripravljamo nove ponudnike za vključitev v letu 2020 v Lendavi,” je še dejal Petje.

Kljub temu, da se je projekt formalno zaključil ga bodo v prihodnje še nadgrajevali ter še aktivneje skušali povezati v izvajanje tudi druge lokalne ponudnike (kulinarika, kolesarstvo, šport …), “hkrati pa si bomo prizadevali za vključevanje novih nočitvenih kapacitet, ki bodo še povečale naše zmogljivosti,” zaključuje sogovornik. Turisti so med drugim že pričeli uspešno koristiti turistične bone in razpršeni hotel Vinarium skorajda popolnoma napolnili.