Sveže

Razpisanih 2,9 milijona evrov spodbud za zagon podjetij

Slovenski podjetniški sklad je razpisal 2,9 milijona evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih za leti 2018 in 2019 Na ta način se bo na območjih občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč in Trbovelj skupno podprlo do 80 novonastalih podjetij, posledično pa se bo zmanjšala brezposelnost.
Novoustanovljena podjetja, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in so registrirana od 24.8.2016 do 20.10.2017 na enem izmed zgoraj naštetih problemskih območjih, lahko prejmejo največ do 40.000 EUR sofinanciranja za povračilo stroškov operacije. Podjetja bodo denar prejela v dveh letnih izplačilih in sicer leta 2018 16.000 evrov in leta 2019 24.000 evrov.

Namen javnega razpisa P2R za obdobje 2018-2019 je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanje lastne konkurenčnosti na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa zmanjšati razvojni zaostanek v problemskih območjih in z novimi delovnimi mesti in zaposlovanjem zmanjšati brezposelnost.

Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo novonastalim mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki se kot:
– pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ali
– socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
in ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, omogočila hitrejši in intenzivnejši razvoj tržnih produktov in s tem izboljšanje tržnega položaja novonastalih podjetij na problemskih območjih.

Rok za oddajo vlog je 7. november 2017.