Ostalo

Razkrižje: Arbitraža še kar povzroča delo

V Občini Razkrižje, kjer si arbitražna razsodba niti približno ni rešila muk z mejo, so v minulih dneh opravili pomemben usklajevalni sestanek v zvezi s t.i. arbitražnimi cestami. Na sestanku so bili navzoči predstavniki Direkcije RS za infrastrukturo, pooblaščeni recenzent, ki v imenu direkcije strokovno pregleduje projekte in izbrani projektanti, ki izdelujejo projektno dokumentacijo, na podlagi predhodno, na direkciji potrjenih enajstih projektnih nalog, enajstih odsekov cest.
Na delovnem sestanku je šlo predvsem za strokovna vprašanja med recenzentom in projektanti, opravljen pa je bil tudi ogled na terenu, kjer so bile odpravljene nekatere strokovne dileme o sami izvedbi na posameznem odseku ceste. Ker se vse ceste dotikajo državne meje, ali na delih nekaterih cest meja poteka po cesti, se zaradi državne meje, na meddržavni ravni še vedno lahko kaj zaplete, kar pa bi bila največja škoda za ljudi, ki živijo na obeh straneh slovenko-hrvaške meje.

Na terenu so se podrobneje posvetili cesti Razkrižje – Razkriški breg – Banfi, kjer je tik ob sami meji, na hrvaški strani tudi plazišče in v dolino iz hrvaški strani pritečejo velike količine meteorne vode. Na sestanku je recenzent predlagal, da se za most čez Ščavnico na Veščici (pri Novakovih) projekt spremeni iz mostu za enosmerni, v most za dvosmerni promet. Dan za tem so že bile opravljene dodatne vrtine za raziskavo terena, zato je bil most nekaj časa zaprt.

“S strani občine smo odgovorne na DRSI, recenzenta in projektante prosili, da do realizacije ureditve obmejnih cest pride čim prej. Izkušnje nam namreč govorijo, da kadar so aktivnosti odvisne od države, je tu veliko poti, ki se zdijo včasih kompleksne, kadar pa gre za vprašanje posegov ob in na meji, v igri pa sta dve državi, so stvari še težje. Občane prosimo za potrpljenje. Vsi, ki smo za to odgovorni vlagamo maksimalne napore, da se naloge čim prej uresničijo in da se namesto korekcije državne meje, s cestno povezanostjo, življenjski pogoji ljudi, ki živijo z mejo, izboljšajo,” sporočajo iz Občine Razkrižje.