Sveže

Razkrivamo, zakaj je bila zgodba z rastlinjaki zaključena, še preden se je sploh začela dobro odvijati

Eden največjih avstrijskih proizvajalcev rastlin v rastlinjakih Günter Herneth je leta 2017 ob cesti Lendava – Petišovci obljubljal nekaj več kot 70 milijonsko investicijo v rastlinjake, obljubljal pa je tudi, da naj bi delo menda dobilo kar 600 ljudi. Takšne ideje so se sredi leta 2019 dokončno razblinile, a pravega vzroka zakaj, ni vedel nihče. Razkrivamo, kako se je zgodba zaključila.
Avstrijsko vrtnarsko podjetje Herneth Gartenbau KG je s partnerskim podjetjem Ikea Europa februarja 2017 na lendavsko Občino poslalo dopis, v katerem so se zanimali za nakup zemljišč za potrebe izgradnje rastlinjakov. Zadeva je zelo hitro požela veliko zanimanje javnosti, a Občina kasneje, leta 2018, potrebnega soglasja za dokončanje postopka podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake od kmetijskega ministrstva ni prejela. Soglasja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ni podalo iz razloga, da podjetje Green center Lendava d.o.o. ne izpolnjuje pogojev iz 3 ea. Člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, saj v letu 2016 ali 2017 ni ustvarilo prihodkov ter nima v nobenih kmetijskih zemljišč v uporabi.

Občina Lendava: “Šlo je za strokovno napako ministrstva”

Potrebno je poudariti, da je Občina Lendava takrat opravila dopolnitev vloge v skladu z določili 3 ea. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih, saj je sprejela Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi, ki je bil dne 2. 11.2017 objavljen v Uradnem listu RS. O tem je bilo ministrstvo obveščeno po telefonu s strani podjetja ZEU d.o.o. in kljub temu pristojno ministrstvo ni izdalo smernic oziroma že takrat obvestilo Občine Lendava, da nominirani investitor ne izpolnjuje pogoje iz 3 ea. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. “Gre za strokovno napako ministrstva, ki očitno ni bilo naklonjeno gradnji rastlinjakov v Občini Lendava,” so zapisali.

V zvezi podaje negativnega mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so člani konzorcija podali dodatno pobudo na pristojno ministrstvo. Konzorcij je odgovor prejel dne 20.9.2018, iz katerega je izhajalo, da družba Green center Lendava d.o.o. ni izpolnjevala pogojev iz Zakona o kmetijskih zemljiščih ter, da je problem tudi v predmetnih zemljiščih, ki predstavljajo kmetijska zemljišča, za katera bi bila potrebna presoja vplivov na okolje z vidika kmetijstva.

Ker je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podalo negativno mnenje, so avstrijski investitorji kot člani konzorcija odstopili od projekta, kar je imelo za posledico tudi odstop drugih članov konzorcija.