Ostalo

Razkrivamo: Lendavski Lek sežge letno za okrog 7.230 ton industrijskih odpadkov

Na leto prebivalec Slovenije v povprečju pridela skoraj pol tone odpadkov. Kaj se zgodi z njimi, potem ko jih odvržete v pravi zabojnik pred svojim domom? Iz mešanega odpada se lahko reciklira sedem vrst materialov, nekaj pa je takega odpada, govorimo predvsem o plastiki, ki se ga lahko le sežge.
Že v šoli smo se naučili, da naši odpadki, še posebej pa plastika, ne bodo razpadli še stotine let. Ugotavljamo, da je odlaganje odpadkov slaba rešitev, zato večino odpadkov zdaj sežigamo. Po uradnih podatkih Agencije za okolje v naši državi sežgemo za okrog 215.000 ton odpadkov na leto (podatki so iz leta 2017), kar je za nekaj več kot 10.000 polnih tovornjakov odpada, če preračunamo, da vsak prepelje okrog 20 ton.

V naši državi industrijske odpadke sežigajo tri podjetja in sicer Lek (Mengeš in Lendava), podjetje Vipap Videm v Krškem in Albaugh Rače. Največja sežigalnica je v podjetju Vipap. Tam sežgejo letno okrog 88.960 ton industrijskih odpadkov (gre za ostanke iz reciklaže papirja ter mulj iz čistilne naprave), sledi lendavska enota podjetja Lek, kjer sežgejo okrog 7.230 ton industrijskih odpadkov, v Račah jih sežgejo nekaj več kot 4.000 ton in v Lekovi enoti v Mengšu nekaj več kot 1.800 ton.

Na dveh krajih v državi pa kurijo odpadke, ki nastanejo v naših domovih. To sta sežigalnici podjetij Salonit Anhovo, tam sežgejo 86.200 ton odpadkov in Energetike Celje (toplarna), kjer sežgejo nekaj manj kot 27.600 ton odpadkov letno. Zanimivo pri vsem tem pa je, da se nobena sežigalnica ne nahaja v Ljubljani ali njeni okolici, in da je sežigalnica v Lekovem obratu v Lendavi druga največja industrijska sežigalnica v državi.