Ostalo

Rast Lekove proizvodnje so spremljala številna nova delovna mesta v Lendavi

Številna nova delovna mesta so posledica nadaljnje rasti proizvodnje na Lekovi lokaciji, kjer delujeta enoti Antiinfektivi in Trdni izdelki. V celotnem Leku je namreč prav lendavska lokacija zaposlila največ novih sodelavcev. Preteklo leto je zaključila s 571 zaposlenimi, kar je 18 odstotkov oz. 87 sodelavcev več kot leto prej.
“Dokončno smo se uveljavili kot Novartisov strateški pakirni obrat za trdne farmacevtske oblike in eden največjih dobaviteljev njegovih zdravil kupcem in bolnikom po vsem svetu,” je dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, pospremil pravkar objavljeno Poročilu o trajnostnem razvoju družbe Lek, d. d., za leto 2018, ki prinaša informacije o družbenih in okoljskih vplivih poslovanja. Napovedal je, da bo Novartis začel še letos v Lendavo prenašati pakiranje ključnih inovativnih zdravil svoje Farmacevtike: “Letos bomo pakirali osem novih inovativnih zdravil in pripravili vse za nova lansiranja v prihodnjih letih.”

V enoti Trdni izdelki Lendava so povečali obseg proizvodnje za 15 odstotkov, kar pomeni skoraj 6,2 milijarde tablet in kapsul, zapakiranih v 171 milijonov pakiranj zdravil. Povečali so tudi kompleksnost portfelja izdelkov, ki obsega že več kot 85 različnih molekul, zapakiranih v več kot 3200 končnih farmacevtskih oblik. V letu 2018 so začeli pakirati prvo inovativno zdravilo – imunosupresiv, zaviralec imunske odzivnosti, ki ga Novartisova Farmacevtika dobavlja bolnikom po celem svetu.

Enota Antiinfektivi Lendava je v preteklem letu ponovno proizvedla rekordne količine kalijevega klavulanata, sestavine enega izmed Lekovih in Sandozovih najpomembnejših izdelkov. “Visoko konkurenčnost na najzahtevnejših trgih smo še izboljšali z optimizacijo porabe fermentacijskih surovin ter z veliko manjšimi izboljšavami, s katerimi smo dodatno znižali proizvodne stroške,” je pojasnila Gizela Štampar, direktorica Antiinfektivov Lendava.

Kljub povečani proizvodnji so v Lendavi za 2 odstotka zmanjšali porabo surovin. Porabo tehnološke vode so zmanjšali za 20 odstotkov, učinkovitost rabe vode (brez hladilnih voda) pa izboljšali za več kot 22 odstotkov. S prenovo in združitvijo dveh hladilnih sistemov in optimizacijo odstranjevanja pepela iz sežigalnice so prihranili 2620 GJ energije. Delež ponovno uporabljenih organskih topil je dosegel 97,5 odstotka in je s projektom regeneracije dodatnega topila pridobil več kot 2-odstotni točki. Lek skoraj 92 odstotkov vseh nastalih odpadkov reciklira. Za investicije v varovanje okolja je Lek v zadnjih petih letih namenil več kot 21 milijonov evrov, samo v letu 2018 4,9 milijona.