Ostalo

Radenci: Župan Leljak ostaja

“Res mi je dovolj starih sil, ki vztrajno želijo nazaj vse tisto, kar je v preteklosti Radence pahnilo v najslabše razvito občino,” je radenski župan Roman Leljak zapisal na družbenem omrežju Facebook in vnovič napovedal svoj odstop, a le, če ga občinski svetniki sprejmejo. Seja je bila sklicana na minulo praznično soboto, z zgolj eno točko dnevnega reda -odstop župana. Občinski svetniki tega niso sprejeli in Leljak tako ostaja.
Na izredni seji, ki je bila na sporedu minulo soboto, je deset svetnikov od šestnajstih izreklo podporo projektom in smernicam dela župana Leljaka. Ta je namreč v petek podal svoj odstop, a šel bi le, če bi občinski svetniki to potrdili. Povod je bila predvsem seja v ponedeljek, 26. oktobra, ki se je je udeležilo devet od skupno šestnajstih svetnikov. Fizično prisotnih jih je bilo osem, ena svetnica pa se jim je pridružila preko internetnega omrežja Skype. Občinski svetniki, ki na sejo niso prišli, želijo sprožiti postopek, da bi sejo razglasili za nezakonito in preprečili razne razpise in aktivnosti Občine Radenci.

“Na žalost tistih, ki že dve leti samo iščejo težave, procesne napake, ki do sedaj niso dali niti enega konkretnega predloga, da bi ga vključili v program dela oziroma želijo, da se ureja in dela na način kot je bilo, na seji ni bilo. Po vsem kar se je zgodilo, je sedaj jasno, da se čas, ko se je sedelo v občinskem svetu hkrati pa so bili lastniki podjetja, ki je izvajal komunalne storitve, nikoli več ne bo vrnil v Radence. Torej so sami kot svetniki odločali po kakšni ceni bo občina oziroma bodo občani plačevali storitve v njihovo privatno podjetje. Končala so se avtorska izplačila za intelektualne storitve, včasih tudi v obliki izmišljenih sejnin. Končano je obdobje privilegiranih izvajalskih podjetij. V zvezi s tem povem, da je bil komaj z mojim prihodom na Občino izdan pravilnik o javnem naročanju, ustanovljena komisija o javnem naročanju in mnogo drugih aktov, ki sedaj omogočajo transparentnost odločanja,” je bil oster Leljak in dodal, da “spremembami še niso končali. Še je privilegiranih grehov iz preteklosti. Večji del elite, ki se je ustvarila vsa ta leta, na primer ni plačevala niti nadomestila za stavbno zemljišče, oziroma je plačilo bilo minimalno. Bistveno manj kot večina. Tudi v tej smeri pripravljamo pošteno razdelitev.”