Ostalo

Radenci: Zaradi nesoglasij v občinskem svetu, bo, kot kaže, v vodo padla energetske prenova vrtca in OŠ Kapela

Po težavah s Titovo cesto, ki je postala Cesta osamosvojitve Slovenije, za tem pa vnovič Titova cesta, imajo v Radencih sedaj težave še s sprejetjem proračuna. Kratko bosta, kot kaže, potegnila vrtec in osnovna šola Kapela, saj, kot pravi župan Roman Leljak, “novi Občinski svet zavrača predlog proračuna.”
“Sporočam žalostno novico, da ne bomo pristopili energetski prenovi Osnovne šole Kapela in Vrtca Kapela. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana z Ministrstvom za infrastrukturo konec leta 2022, številka pogodbe 2430-22-350065, višina nepovratnega sofinanciranje je bila 528.968,44 evrov,” je preko priljubljenega spletnega socialnega omrežja Facebook javnosti sporočil župan Občine Radenci, Roman Leljak.

Kot je zapisal Leljak, novi občinski svet zavrača predlog proračuna, ki ga lahko predlaga na Občinski svet samo župan, svetniki pa imajo pravico predlagati spremembe v okviru predlaganega proračuna. “Kot župan sem svetnike sklical 11.1.2023 ob 17.00 na Občino Radenci. Prisotni so bili vsi svetniki. Vsem sem vročil osnutek proračuna, predstavniki Občinske uprave pa so jim razložili posamezne postavke. Določil sem rok 23.1.2023, da pošljejo svoje pripombe, da jih lahko vključim v proračun za sejo, ki je bila 7.2.2023. Do roka 23.1.2023 mi je samo DeSUS poslal predlog, da dodamo dodatnih 20.000 evrov za starejše občane. To sem tudi kot predlagatelj proračuna upošteval,” je zapisal.

“Na seji 7.2.2023 so svetniki Gibanja Svoboda, SD in DeSUS zavrnili proračun. V skladu s poslovnikom bi morali na sami seji oziroma najkasneje v sedmih dneh podati svoje predloge in usmeritve za pripravo novega proračuna. Tudi v tem roku ni bil podan noben predlog. Sklical sem novo sejo Občinskega sveta 27.02.2023 in ponovno predlagal proračun s spremembo, da smo jim poslali tudi primerjavo z letom 2022. Tudi po roku, do danes, niso poslali svojih predlogov. Glede, da je vabilo za novo sejo že poslano (10 dnevni rok), takšnega predloga v skladu s Poslovnikom več ne morejo podati, niti na sami seji. Nimam niti zakonske podlage, da predloge sprejmem,” je še zapisal Leljak.

Težava so roki, ki, kot kaže, ne bodo doseženi

“Glede na to, tudi če se svetniki poenotijo in potrdijo proračun, je že sedaj jasno, da sanacije ne moremo izvesti v določenem roku. Korektno je, da odstopimo in sredstva prepustimo drugim šolam, občinam, ki imajo sprejeti proračun. Kot župan se bom potrudil, da sanacijo izvedemo vsaj prihodnje leto, ko bomo ponovili postopek pridobivanja sredstev za leto 2024. Upam, da se negativna energija umiri, da začnemo delati v skladu z zaupanjem občanov, da delamo v korist občanov, ne pa v korist posameznikov in političnih strank. Pretekli mandat je dokaz, da znamo delati,” je zaključil Roman Leljak.